dijous, 17 novembre de 2011

CINEMA MIRIA. Passatge Mercader / Provença (1924-1962)

*1928.- Vista del cinema Miria a la cantonada passatge Mercader - Provença

Situat en una cruïlla molt cèntrica com era la del carrer Provença amb el Passatge Mercader (entre Balmes i Rambla de Catalunya), un carrer que encara avui conserva algunes cases baixes amb petit jardinet davant.
El cinema Miria va obrir portes a finals del mes de març de 1924 i durant els seus primers anys de vida era anunciat a les cartelleres dels diaris com Aristocrático Cine Miria i gestionat per l'empresa Cinaes.

*1928.- Una entrada del Cinema Míria. (Col.lecció Rudolf Aguado)

Acabada la Guerra Civil, el Miria no va trigar gens en reobrir les seves portes el mateix 1939. Durant el franquisme es va mantenir com a sala de reestrena amb programes dobles. Era freqüentat bàsicament pels veins del barri fins l'any 1962 que ser tancat i ràpidament enderrocat. En el seu lloc es va aixecar un edifici d'oficines amb façana de vidre i grans aparadors a la planta baixa.  

*1960.- Publicitat d'una matinal benèfica al cine Miria apareguda a La Vanguardia