dijous, 14 de juliol de 2011

BAR GALERA (1943-1964)

El Galera era un dels molts bars que proliferaren durant la posguerra en la zona de la Diagonal propera a la plaça Calvo Sotelo (avui Francesc Macià). Era un local de format petit però força acollidor i estava situat a la cantonada entre la mateixa Diagonal al número 576 i el petit passatge de Marimón que pujava fins a la Travessera de Gràcia. L'edifici de planta baixa i sis pisos, era la Casa Seguí Goñalons, aixecada el 1928 segons un projecte de l'arquitecte Josep Maria Rodríguez Lloveras.
El Bar Galera va acabar tenint una clientela fidel que s'instal·lava al petit altell on es podia jugar a daus i fer partides de cartes. Va tancar a mitjans dels seixanta i posteriorment diverses botigues de moda han ant ocupant aquell local.