dissabte, 14 de gener de 2012

TROLEIBÚS TIPUS B - "GILDA" (1941-1966)


*1958.- El trobeibús Tipus B número 572, que cobria la linia FH (Rocafort-Plaça Catalana) fent una parada a la Ronda de Sant Pere. (Foto: Pedro Ferré Puig)

Acabada la Guerra Civil, la flota d'autobusos i tramvies de Barcelona havia quedat força malmesa i calia reposar les unitats per garantir el trasllat de la població, especialment des dels barris perifèrics al centre. La manca de combustible i de recursos, conseqüència de la posguerra i la Segona Guerra Mundial, van propiciar l'aparició de trobeibusos moguts per energia elèctrica que prenien d'un cablejat exterior mitjançant dues astes o tròleis situats al sostre del cotxe. L'any 1941 es va constituir l'empresa Maquitrans (Maquinaria y Elementos de Transporte) que es va encarregar de la construcció d'aquests vehicles de transport col·lectiu. 
El anomenats de tipus B eren baixos d'una sola planta a diferència dels del tipus A que eren de dos pisos. No eren gaire grans i disposaven de dues portes, una a cada extrem del costat dret del cotxe, que s'obrien i tancaven mitjançant un sistema pneumàtic. La porta del darrera era per l'entrada de passatgers, tenia quatre fulles i era accionada pel cobrador. La davantera era exclussivament per sortir del cotxe, tenia dues fulles i el conductor era l'encarregat de gestionar-la. Les carrosseries varen ser pintades en tres versions: vermell-ivori, verd-blanc i amb dues tonalitats de blau. Les linies servides amb troleibusos duien el distintiu F com a primera lletra de la línia, que feia referència al terme filobus sinònim de troleibús.  
El nombre de cotxes d'aquesta serie que circularen per la ciutat va ser de 40. Varen ser construits entre 1941 i 1949 i numerats del 550 al 589. Com a dades curioses cal esmentar que no disposaren d'intermitents ni de llums de frenada fins als anys 1960's i que eren conegudes popularment com a "gildes", perque la seva aparició va coincidir amb l'estrena de la famosa pel·lícula de Rita Hayworth.
Les primeres unitats en ser retirades ho foren al 1964 i només dos anys després ja no en quedava cap fent servei. La major part d'aquests cotxes varen acabar els seus dies al dipòsit de Sarrià on foren desguassats.

*1956.- El cotxe número 569 cobrint la linia FL (Les Corts- Pl. Urquinaona) a la plaça Tetuan. A la foto es poden apreciar les dues portes diferents d'entrada i sortida. (Foto: fotos.qdq.com)

1 comentari: