dissabte, 29 d’octubre del 2011

FÀBRICA BATLLO (1869-1889)

Agraïments a MAITE MAR
 

Heus aquí un cas en que el patrimoni industrial de la ciutat s'ha pogut conservar tot i que sigui parcialment. La Fàbrica Batlló va ser construida segons plànols de Rafael Gustavino entre 1868 al 1869. Es va emplaçar al pla de Barcelona, en terrenys de l'antic municipi de Les Corts, ocupant quatre illes del Pla Cerdà: les delimitades pels actuals carrers d'Urgell, París, Viladomat i Rosselló.
Fou probablement la fàbrica tèxtil més important de tota la ciutat durant la segona meitat del segle XIX i va arribar a  ocupat més de 2.000 treballadors.
Del conjunt original només s'ha convervat la magnífica xemeneia de seixanta metres d'alçària, que ha quedat com un monument a la indústria, alguns edificacions secundàries i especialment l'Edifici del Rellotge, visible des de la cantonda Urgell/Rosselló, on es trobaven els tel·lers i es desenvolupava el procés productiu.
La fàbrica va ser tancada l'any 1889. La raó d'una retirada de l'activitat tan ràpida va ser el temor dels propietaris a la creixent conflictivitat social i a les revoltes laborals cada cop més radicalitzades.
Ja entrat el segle XX, la fàbrica fou venuda el 1906 i en pocs anys va ser transformada en Escola Industrial. El 1910 ja funcionava com a tal. Entre 1927 i 1934, seguint  el projecte de Joan Rubió i Bellver, s'hi van afegir progressivament les edificacions restants fins deixar el recinte més o menys com el veiem actualment. Es va construir el cos central amb entrada per Urgell/Còrsega i l'espai més proxim al carrer Viladomat fou ocupat per un altre edifici que acollía l'Escola d'Agricultura. Finalment un altre edifici es va aixecar a la banda del carrer París.
L'ultima edificació del recinte fou la Piscina Sant Jordi inaugurada a mitjans dels anys 1960's.

*1911.- Una imatge captada des del carrer Urgell on es pot veure en primer terme el carrer Rosselló amb les edificacions annexes de la fàbrica, que després van ser en part suprimides per instal·lar-hi una tanca de ferro. Darrera es veu el pavelló del rellotge. (Foto: Frederic Ballell).

*1926.- L'antiga Fàbrica Batlló convertida ja en Escola Industrial. Faltava encara aixecar l'edifici principal d'accés al carrer Urgell. Tot aquest espai central va desaparèixer.

1 comentari: