dilluns, 14 de febrer de 2011

VORERES DEL CARRER ARAGÓ (1960-1996)

Agraïments a MIQUEL F. PACHA
 


L'any 1960 es va cobrir la rasa ferroviària del carrer Aragó. Això va permetre la urbanització integral de la nova via de superfície d'una amplaria considerablement més gran que la resta de vies tranversals de l'Eixample. Inicialment disposava de tres carrils en cada sentit de circulació a més d'un altre a cada banda destinat aparcament. Amb el pas del temps el sentit de la circulació s'unificà en sentit Besos-Llobregat.
A les voreres s'hi van plantar oms en escossells rodons i van ser decorades amb una trama a dos colors (gris fosc quasi negre i blanc crema) amb panots de superfície polida de 20 per 20 centímetres. La disposició de les peces formava trames amb formes geomètriques consistents en quadres i rectangles incomplets.
Aquesta urbanització comprenia des de la cruilla d'Aragó amb Diagonal-Sicília per la banda Besòs, fins al carrer Casanova per la banda Llobregat. El successiu tram de l'avinguda de Roma fins a Urgell també va ser urbanitzat amb aquest mateix criteri a les voreres.

*1960.- El carrer Aragó acabat d'obrir al trànsit i d'urbanitzar a la plaça Letamendi. A la foto ampliada (a dalt) s'hi pot apreciar més clarament la trama de les voreres. (Foto: Alfonso Soberanas) (Cliqueu per agrandir)  


A partir de l'any 1995, i en successives fases, els diferents trams del carrer Aragó entre Casanova i Sicilia varen veure eixamplades les seves voreres, que varen perdre aquelles trames i foren cobertes de panots tradicionals amb una nova filera d'arbres, tot conservant alguns exemplars dels antics oms. 
 
*1975.- Aquest estat de degradació presentaven alguns trams de les voreres del carrer Aragó quinze anys després de la seva inauguració. (Foto: Víctor / AFB)
 

1 comentari:

  1. És una llàstima que les voreres “pixalades” hagin desaparegut degut a la homogeneïtzació, sens dubte es tractava d’un element singular del carrer Aragó…

    ResponElimina