divendres, 11 d’abril del 2014

CARRER PELAI. Botigues i comerços. Anys 1910's.

MIQUEL BARCELONAUTA

Agraïments a EMILIO GÓMEZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO ARAUZ, ENRIC COMAS PARER i RAMON VILALTA.


Vorera mar (parells):

2.- 
La Moncloa. Licors

4.- 
Pastelería Inglesa.

6.- 
C. Feyto Valero. Papereria i objectes d'escriptori.


8.
La Cocina Moderna. 
Mercurio. Revista comercial iberoamericana 
José Creus. Pastisseria i bombons.

10.- 
Arbó. Clinica Dental 
Salvador Blasi. Rentadores i bateria de cuina.

12.- 
Anglo Española de Electricidad. Electrodomèstics i telèfons

14.-
Academia Hispano-Americana de Comercio
Artis Imperio. Galeria d'Art

16.- 
Vilaplana. Binocles 
M.T. Ferran. Callista  
Luis Armengol. Camiseria i Corbateria.

18.-
Miró. Calçats F. Dalmau. Aparells de precisió. 


Auber.
Estanc. 

20.-
Perelló. Llibreria

22.-
Butsems. Marbres24.-
Colegio Cataluña. Estudis comercials. 
Casa Torres. Moda

26.-
Colegio Cataluña. Estudis comercials.

28.-
La Vanguardia. Periòdic local

30.-
Magín Pallarols. Mobles i decoració

32.- 
Francisco Puig. Camiseria i corbateria

34.-
Vicente Banquells. Camiseria i corbateria

38.- 
Gausí. Fotografia

40.- 
Thonet Hermanos. Mobles

42.-
Central Española. Farmàcia  
Hijo de José Vidal Ribas. Drogueria


44.- 
La Egipcia. Funerària

46.- 
Domingo Ribó. Llibreria

50.- 
Jaime Homs. Mobles

52.- 
Bastinos. Llibreria

54.-
Damians. Grans magatzems

56.- 
Olivé. Equips elèctrics.  
Casa Rosich. Manteleries i confecció.


58.- 
Rodolfo Martínez. Corseteria  

Banco Hispano Americano

60.- 

62.- 
A. Valentí. Joieria
Vorera muntanya (senars):

1.-
Miró Trepat
Construcciones y Pavimentos
MAJÓ. Filatèlia.

3.-

7.- 
Sauret. Banyeres i lavabos

9.-
Casa Serra. Farmàcia i Específics

11.-