divendres, 4 de març del 2011

SEDERIES VILUMARA (1865-1907)


*1907.- Últims dies de la Fàbrica Vilumara quan començava a ser enderrocada

Aquesta gran fàbrica tèxtil fou començada a construir l'any 1863 i inaugurada dos anys més tard. Ocupava l'extrem occidental del terme municipal de Gràcia, on avui hi ha la plaça Francesc Macià. En aquell temps l'indret era un descampat sense urbanitzar entre Gràcia i Les Corts amb algunes masies disperses i un gran espai contigu que ocupava la Granja Experimental propietat de la Diputació.
La fàbrica era propietat de la familia Vilumara, una de les pioneres de la indústria tèxtil a Catalunya. Ramon Vilumara havia estat president del Col·legi Major de l'Art de la Seda cap al 1848 i el seu fill, Francesc Vilumara i Saus, va ser qui va consolidar definitivament el negoci en construir aquesta fàbrica que va produir a bon ritme durant tot el darrer quart del segle XIX.  
A començaments del segle XX, la ciutat havia ja conclòs el procés d'agregació dels municipis del pla i el 19 de novembre de 1907 es va signar per l'alcalde de Barcelona l'escriptura d'adquisió municipal del solar amb vistes a la perllongació de la Diagonal. Tot seguit l'edifici fou enderrocat i el negoci es va traslladar a l'Hospitalet de Llobregat ocupant una nova fàbrica projectada per Andreu Audet.