dijous, 19 de setembre del 2013

CENTRE DE SANITAT EXTERIOR DEL PORT / HOSPITAL DE MALALTIES DEL REUMA. Passeig de Colom 31. (1958-2001)

L'any 1957 va ser construit al port de Barcelona un equipament assistencial dedicat als serveis de Sanitat Exterior, que començaria a funcionar cap a mitjans del 1959. Era un petit edifici situat al passeig de Colom (en el tram conegut avui com passeig de Josep Carné), que s'aixecava en el punt de trobada del molls de Barcelona i de Sant Bertran.
Només uns anys després el mateix edifici va acollir l'anomenat Centro Nacional de la Lucha contra las Enfermedades Reumáticas, un grup de malalties molt vinculat als treballadors del mar i a zones climatològicament humides com és el cas de Barcelona. Aquest centre va esdevenir un petit hospital especialitzat en reumatologia 

*1959. Amb aquesta parafernàlia literària tan rància i de falsa grandiloqüència s'explicava a La Vanguardia del dia 2 d'agost l'obertura del Centre de Sanitat Exterior del Port.

El doctor Pere Barceló i Torrent (1910-1984), un reconegut reumatòleg nascut a Palafrugell, va ser l'ànima d'aquest petit centre especialitzat del qual en va ser director fins a la jubilació. Amb el temps el centre sanitari va començar a ser conegut com l'Hospital del Reuma i obtingué l'acreditació per a formar futurs especialistes en reumatologia, desenvolupant una important tasca docent.
L'any 1972 l'Administració franquista va crear un organisme autònom anomenat AISNA (Administración Institucional de la Sanidad Nacional), vinculat al Ministerio de Sanidad, al qual va quedar adscrit el Centre de Lluita contra les Malaties Reumàtiques i l'hospital.
L'any 1981 es van produir els primers traspassos de serveis sanitaris públics de l'Estat a la Generalitat. Els dos hospitals de l'AISNA a Catalunya, el del Tòrax de Terrassa i el del Reuma del port de Barcelona, van passar a ser gestionats per la Generalitat. Hospital de Malalties Reumàtiques va ser el nou nom oficial del centre, que va quedar integrat en la xarxa de serveis sanitaris públics de l'Institut Català de la Salut (ICS).
L'Hospital del Reuma es va mantenir actiu fins el 2001 quan les obres de l'accés al Cinturó Litoral i de reordenació de la plaça de les Drassanes (coneguda avui com a plaça del carbó) van suposar l'enderroc del centre hospitalari.