dilluns, 28 d’abril del 2014

ANTIGA NUMERACIÓ DE LA GRAN VIA (Carrer Corts. Segle XIX-1903)

El mes de setembre de 1903, l'ajuntament va decidir canviar la numeració de la Gran Via (coneguda aleshores oficialment com a  carrer Corts), i d'altres vies de l'Eixample que tenien el seu curs en direcció Llobregat/Besòs. Aquesta decisió permetia donar continuitat a la numeració del carrer independentment del creixement de la ciutat. En el cas de la Gran Via que tenia continuïtat més enllà de la quadrícula de l'Eixample i la plaça Espanya aquesta operació tenia especial significació.
En el projecte urbanístic d'Ildefons Cerdà el començament de la numeració de la Gran Via s'havia previst a partir del límit amb Hostafrancs a la zona de la cruïlla amb Creu Coberta on ja es dibuixava la futura plaça Espanya.
En el cas de la Gran Via la renumeració va preveure el creixement de la ciutat i de la propia via més enllà de la Plaça Espanya en direcció Llobregat. El carrer Corts ja no tindria els primers números a l'entorn de la plaça Espanya sino que la cruïlla Gran Via / Paral.lel pel costat mar quedava ja senyalitzada amb el número 392. Aquesta "reserva" dels primers números permetria que en el futur la Gran Via pogués tenir numeració correlativa a partir de la plaça Cerda i el límit amb l'Hospitalet a mesura que la ciutat creixia cap al Llobregat. 

*1903.- El Palacio de la Ilusión (Corts-Rambla Catalunya), un dels primers cinematògrafs de Barcelona, tal i com apareixia a la cartellera de La Vanguardia el dia 3 de novembre (dalt) i el dia 20 del mateix mes (baix). Tot plegat 344 números més.


Alguns establiments que van canviar de número:

Frontó Beti Jai (entre Entença i Rocafort)  abans 67, després 435-437
Palacio de la Ilusión (entre Balmes i Rambla Catalunya)  abans 255, després 599
Farmàcies E. Vintró. abans 211 i 356, després 571 i 688