divendres, 9 de setembre del 2011

CUPONS "EL AHORRO DEL HOGAR" (1959-1981)

*1960's.- Aquest era el disseny de la portada de la llibreta on s'havien d'enganxar els cupons

Cap a finals de la decàda dels 1950’s va aparèixer en els comerços barcelonins un sistema de cupons que permetien bescanviar-los per productes per a la llar.
L’empresa Compañía Española de Propaganda Comercial S.A. n’era la promotora i els cupons eren coneguts amb el nom de El Ahorro del Hogar. Es lliuraven a la majoria de les botigues, mercats i establiments en funció de l’import de la compra realitzada.
Després calia enganxar-los en unes llibretes impreses per aquest fi, que es facilitaven gratuitament als clients dels establiments adherits. Enganxar els cupons a les llibretes va ser un entreteniment molt habitual de les mestresses de casa a les llars barcelonines dels anys 1960’s i 1970’s.

*1970's.- Un grup de cupons de 5


Un cop completades les llibretes tenien un valor equivalent a una quantitat determinada de diners i es podien bescanviar per obtenir en tot o en part (afegint-hi en metàl·lic la quantitat que mancava) productes en un parell de sucursals . Aquests productes eren bàsicament de parament de la llar, petits electrodomèstics i objectes de regal. El primer local de bescanvi de les llibretes era situat al número 13 del carrer Muntaner. Posteriorment a l’any 1961 l’èxit dels cupons va aconsellar obrir una segona sucursal més gran al carrer Sepúlveda 156-158 tocant a Villarroel.
Els cupons tenien un valor de 1, 5 o 10,  eren de color vermell i blanc amb la figura d’un lleó i van coexistir amb d’altres modalitats de cupons (Trebol, Spar, etc). El cupo Ahorro del Hogar va funcionar fins l’any 1981 quan l’empresa promotora va decidir cancel·lar el negoci. El dia de 14 d'agost de 1981 va ser l’ultim dia hábil per bescanviar els cupons enganxats a les llibretes.

Detalls dels reversos d'una llibreta de cupons. A dalt el disseny dels anys 1960's, a sota el corresponent als anys 1970's. Vegi's la diferència en la manera de presentar una mestressa de casa.

*1981.- Anunci en el que s'informava del cessament de l'activitat de l'empresa del cupons El Ahorro del Hogar. (Cliqueu a sobre per agrandir la imatge)