dimarts, 14 de juny del 2016

TALLERS FRANCESC VIDAL I CIA. Diputació / Bailèn (1884-1892)

Agraïments a MIQUEL F. PACHA i JORGE ALVAREZ


*1884.- Façana principal de l'edifici dels Tallers Vidal i Cia a la cantonada Diputació (esquerra de la imatge) amb Bailèn (dreta de la imatge). (Foto: Album Artistich de la Renaixensa. Col·lecció Jorge Álvarez).

Obra de l'arquitecte Josep Vilaseca i Casanovas (1848-1910), aquest edifici industrial va ser construït entre 1883 i 1884 per acollir els tallers d'art de Francesc Vidal i Jevellí. El complex incloia seccions d'ebenisteria, metal·listeria, foneria, vidrieria, i plànols i projectes sota la direcció d'acreditats especialistes de les arts aplicades com Lluís Masriera, Antoni Rigalt, Gaspar Homar o Joan Gonzàlez Pellicer. 

*1884.- Gravat corresponent a la fotografia anterior.

L'edifici disposava d'il·luminació elèctrica i ascensor hidràulic. La planta baixa acollia els obradors, mentre que al pis principal hi havien diverses sales obertes al públic on s'exposaven els objectes dissenyats als tallers. Una gran escala menava a una galeria comunicada amb un gran saló central des del qual es podia accedir a dues sales. Una d'elles era d'estil pompeià i l'altra renaixentista. Tot plegat perquè els clients poguessin veure l'efecte dels mobles i altres objectes d'art envoltats d'una ambientació adequada a cada gust i així escollir allò que consideraven més adient. Completava el pis principal una tercera sala decorada amb estil japonès on s'exposava mobiliari i objectes d'art orientals. Vidal tenia una especial predilecció en la promoció de l'art japonès, que començava a tenir molts seguidors entre les classes benestants de Barcelona i que molts consideren fortament vinculat als inicis del modernisme català.
Als Tallers Vidal es van fondre una gran part de les peces que van formar el monument a Colom enlairat al Portal de la Pau entre 1887 i 1888, inclosa l'estàtua del descobridor assenyalant les Amèriques.

*1888.- Retall de La Vanguardia del dia 9 de març d'aquell any que informava sobre la construcció del monument a Colom.
*1888.- Una altra referència als treballs que es duien a terme als Tallers de Francesc Vidal en la construcció de l'estàtua de Colom. (Font: La Vanguardia del dia 1 de maig)

*1888.- La publicació La Ilustración Nacional també recollia en portada l'estàtua de Colom amb una referencia als Tallers de Francesc Vidal


Una reforma posterior executada el 1892 sota la direcció del prolífic Enric Sagnier va convertir l'edifici en el Convent-Col·legi del Sagrat Cor, que encara podem veure avui.