dimarts, 10 d’abril del 2012

CONSTRUCCIONES MECÁNICAS REX. CICLOMOTORS. Comte Borrell 236-244 (1920's-1960's)

MIQUEL BARCELONAUTA

1950's.- Publicitat del motor Rex on es pot apreciat com anava muntat sobre la roda del darrera de la bicicleta.

La societat anònima Construcciones Mecánicas Rex es va establir a mitjans dels anys 1920's en un solar de l'Esquerra de l'Eixample pròxim a l'Escola Industrial. Amb el temps seria una empresa de gran anomenada en la fabricació de motors.
Ja en els primers anys de funcionament, la seu de la seva fàbrica, al carrer Comte Borrell cantonada Rosselló, era el lloc on els aficionats al motociclisme i l'automobilisme havien de fer el pesatge i precintat per acreditar els prototips que corrien a les curses de Sant Cugat a l'Arrabassada organitzades per la Penya Rhin.
L'edifici constava de diverses naus i tenia dos elements característics: la pista de proves del carrer Rosselló, una mena de petit velòdrom per a provar els prototips i una monumental escultura d'un lleó que coronava la façana del carrer Rosselló. L'any 1933 la fàbrica de Borrell va patir un incendi que no afectà a l'estructura de l'edifici.

*1950's.- Vista del petit velòdrom orientat a provar els ciclomotors. (Foto: Pere Català Roca /ANC) 

*1950.- La fàbrica Rex al centre de la imatge en el rectangle groc. A l'esquerra de la foto es veu l'antiga xemeneia de la Fàbrica Batlló, incorporada al recinte de l'Escola Industrial. En primer terme, el camp de futbol al costat del carrer Rosselló. (Foto: Pere Català Roca / ANC)

*1962.- Imatge aèria de la fàbrica Rex a Comte Borrell / Rosselló. La fletxa groga indica l'escultura del lleó que coronava una de les naus. La fletxa vermella el petit velòdrom annex. Al fons es veu el recinte de l'Escola Industrial i a la dreta el carrer Urgell. (Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. Cliqueu sobre la imatge per engrandir-la).

Acabada la Guerra Civil, Rex va reprendre la seva activitat amb la fabricació i comercialització de motors auxiliars. A partir de l'any 1953 va començar la fabricació i comercialització de ciclomotors de marca pròpia dissenyats pels enginyers industrials Guifré P. Ricart i Lluís Congost amb bastidor de xapa estampada i suspensió anterior de bieles curtes. El primers prototips varen ser presentats amb notable èxit a la Fira de Mostres d'aquell any. L'estand de Rex incorporava també una curiosa exposició sobre la història de la bicicleta.
Els motors auxiliars Rex es caracteritzaven per la seva transmissió final per corró i anava muntada sobre la roda posterior de la bicicleta, el ciclomotor o el tricicle.
A partir dels anys 1960's l'empresa va començar a patir una davallada que la va conduir al seu tancament a mitjans d'aquella dècada. L'any 1970 la fàbrica fou enderrocada i el solar parcel·lat per construir-hi habitatges.

*1931.- Anunci dels diferents tipus de motors que Rex fabricava i comercialitzava  als anys 1930's.

*1950's.- Interior de la fàbrica de motors Rex. (Foto: Pere Català Roca / ANC)


*1953.- Publicitat dels primers ciclomotors Rex. A la imatge es pot veure la pista de proves que hi havia dins del recinte de la fàbrica (Font: La Vanguàrdia) 
*1954.- Publicitat apareguda a La Vanguardia d'un manual sobre els motors Rex de 63 c.c. adreçat als propietaris de tallers mecànics.

Article revisat el 20/5/2024