dilluns, 7 de març del 2016

CINE MONTAÑA. Muntanya 85. (1910's-1940's)


Un de les sales més antigues del vell municipi de Sant Martí de Provensals, el cinema Montaña era situat al carrer del mateix nom, entre Ripollès i Degà Bahí al barri del Clot.
Tot i que no s'ha pogut identificar amb total certesa l'any de la seva obertura, la primera notícia del Cine Montaña la trobem a les planes de La Vanguardia el 1913. La sala compartia explotació amb la mateixa empresa que gestionava el cinema Ideal de Poblenou.

*1913.- Retall de La Vanguardia on apareix per primer cop el Cine Montaña amb motiu d'un míting sindical

*1934.- Emplaçament del Cine Montaña sobre un plànol des anys 1930's. (Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

La situació del cinema al bell mig d'un barri obrer va fer de la sala un escenari habitual de reunions i trobades sindicals de caire reivindicatiu de millors condicions de treball, que en més d'una ocasió varen comportarr aldarulls i escenes de violència, especialment durant els anys 1920's.
Amb l'arribada de la República el nivell d'utilització del Montaña per a mítings de partits politics i assemblees sindicals es va fer encara més habitual.
El 13 de juliol de 1932, la premsa anunciava el tancament de la sala ordenada per Govern Civil a través de la Junta d'Espectacles.
El Cine Montaña va sobreviure a la Guerra Civil i va tancar a la posguerra per acollir uns laboratoris farmacèutics. Als anys 1990's s'hi van construir habitatges.