dilluns, 9 de febrer del 2015

BOQUES D'ACCÉS AL SUBSÒL DE LA PLAÇA CATALUNYA DESAPAREGUDES (Metro, ferrocarrils i aparcaments)

Agraïments a JORGE ÁLVAREZ

La ràpida consolidació de la centralitat de la Plaça Catalunya durant el primer quart del segle XX, la va convertir inevitablement en el rovell de l'ou de la ciutat i en un nus de comunicacions i transports que van fer necessària l'accessibilitat al seu subsòl.
Les primeres operacions van suposar el traçat de vies soterrades del ferrocarril metropolità. El 1924 es va inaugurar el Gran Metro (actual L3) amb una estació soterrada que creua la plaça en diagonal des de Canaletes fins pràcticament el centre. Dos anys després el 1926 es va posar en funcionament l'anomenat  Metro Transversal (actual L1) amb estació a la part muntanya de la plaça. El 1929 es va completar la cobertura de la veïna estació del Ferrocarril de Sarrià al carrer Pelai que va quedar per sota de la també soterrada l'Avinguda de la Llum avui desapareguda. Posteriorment el 1933 la línia ferroviària d'ample ibèric que fins aleshores tenia el seu final a l'estació del Nord va ser perllongada i va disposar també d'una estació pròpia a la Plaça Catalunya al costat mateix de la del Metro Transversal entre Rambla de Catalunya i el Passeig de Gràcia.


*1967/68.- Dues imatges de les obres de construcció de la rotonda de distribució situada sota el començament de la Rambla. Aquest projecte va alterar considerablement el mapa de boques d'accés al subsòl de la plaça.

A partir de 1966 es va començar la construcció d'aparcaments soterranis que van ampliar encara més l'ocupació del subsòl de la plaça i el seu entorn. Un pàrquing en forma de L surcava soterràniament la plaça des de Rivadeneyra a la vorera mar fins arribar pràcticament la cruïlla del Passeig de Gràcia amb la Ronda de Sant Pere. Gairebé simultàniament el primer tram de la Rambla Catalunya fins a la Gran Via era també perforat per acollir-hi un altre aparcament públic. Finalment el 1990, l'únic tram que quedava per ocupar per sota del nivell del carrer (el que va de Ronda Universitat a Canaletes passant per Bergara) va ser també buidat per instal·lar-hi l'últim dels pàrquings soterrats.
Totes aquestes operacions van produir canvis en determinats accessos de vianants al subsòl de la plaça amb la desaparició o reforma d'alguns d'ells que avui ja no hi són o han vist sensiblement alterada la seva estructura original.


Emplaçament de les tres boques originals d'accés al metro i al tren avui desaparegudes (cercles vermells), dins el complex de passadissos soterrats de la plaça. (Dibuix d'Àlex Reyes. www.granmetro.es) 


*1932.- Plànol inclòs en un full publicitari dels magatzems Can Jorba amb les boques de metro i ferrocarrils de la Plaça Catalunya.


«  «  «

Boques d'accés al Metro Transversal i Renfe de Rambla Catalunya/Ronda Universitat
Amb barana de balaustrada i estructura de ferro colat, era situada davant de la Casa Agustí Manaut, aquesta boca va ser suprimida a causa de la construcció de l'aparcament soterrani de la Rambla Catalunya. A la vorera d'enfront, davant de la Casa Bosch i Alsina, n'hi havia una altra d'original que actualment encara existeix totalment reformada.

*1930's.- Les dues boques originals d'acces al Metro Tranversal i al tren de la cantonada Rambla de Catalunya amb Ronda Universitat. L'assenyalada amb fletxa vermella va desaparèixer, l'altra va ser reformada.


*1950's.- Dues imatges de l'accés al ferrocarril i al metro transversal situat a la plaça Catalunya amb Ronda Universitat. A la foto superior es pot veure la rellotgeria Jordà a l'esquerra de la imatge i la Casa Agustí Manaut al fons. A la de baix l'edifici del Banesto a l'esquerra i la silueta de la Casa Vicenç Ferrer al fons. A les dues es veu també la presència de la Policia Armada controlant l'indret, una estampa trista i típìca del franquisme. (Font: Barcelona desapareguda de Giacomo Alessandro).

*1950's.- Imatge de la boca desapareguda (fletxa groga), que era situada davant de la casa Agustí Manaut.

*1980.- Últims anys de la boca de davant la Casa Agustí Manaut (fletxa vermella). En primer terme el bus de dos pisos que els caps de setmana cobria el trajecte Plaça Catalunya/ Zoo.


«  «  «


Boques d'accés al Metro del carrer Rivadeneyra
La més antiga  donava accés a l'estació del Gran Metro (L3) i era de barana de balaustrada situada al bell mig de l'embocament del carrer Rivadeneyra a la Plaça. Els vianants donaven un gir de 180 graus per anar cap a l'estació. Va ser suprimida cap als anys 1950's per altres dues situades sobre la vorera de la plaça, una davant del Banco de Vizcaya i l'altra  davant el Banco Central. Amb la reforma dels anys 1960's ambdues boques van ser reformades i enllaçades amb el distribuïdor soterrani de Canaletes i van adequar-se  a l'estètica de parets de marbre i baranes d'alumini amb escala mecànica lateral de pujada. 


*1950's.- A l'esquerra es poden veure les baranes de la boca del carrer Rivadeneyra per accedir a l'estació del Gran Metro (L3 actual). (Foto: Josep Brangulí)

*1969.- Obertura de la nou accés de Rivadeneyra davant l'aleshores Banc Central amb les baranes definitives encara per instal·lar. L'altre accés en direcció al Portal de l'Angel s'endevina al fons de la foto.  

«  «  «

Boca d'accés a l'estació del Gran Metro entre Canaletes i el centre de la plaça
Aquesta boca va ser construida el 1924 coincidint amb la posada en funcionament del Gran Metro quan la plaça encara estava urbanitzada en X. El 1926 van començar les obres de remodelació i monumentalització del centre de la plaça i aquest accés va haver de ser suprimit i no va reaparèixer fins el 1932. Com a conseqüència de la reordenació dels vorals en reobrir-se al públic la boca va quedar situada entre el Bar Zurich i l'edifici de la Banca Arnús (després banco Central) dins una petita illa triangular per als vianants envoltada de trànsit. La boca d'accés era simple amb baranes de balaustrada i parets de pedra. S'aprofità el fanal veí per penjar-hi el rètol de Gran Metro. Arribats els anys 1960's, amb l'increment progressiu de la densitat de trànsit a la zona, era ben clar que tindria els dies comptats. Finalment, va desaparèixer el 1967 coincidint amb les obres de reforma dels passos soterranis i les noves boques construïdes al començament de la Rambla.

*1924.- L'accés original  al Gran Metro (fletxa groga) abans de la reforma de la plaça. 

*1950's.- Un cop reformada la plaça, aquesta boca (fletxa vermella) va quedar fora del seu perímetre central dins una illa de vianants triangular. Va ser suprimida el 1967 quan es van construïr els aparcaments soterranis i es van reformar els accessos.

«  «  «

Boca d'accés a l'estació del Ferrocarril de Sarrià a Plaça Catalunya/Pelai
Aquest accés era situat davant de les terrasses dels bars Zurich i Bracafé i permetia accedir a l'estació del carril de Sarrià i a l'avinguda de la Llum. Durant la Guerra Civil va ser habilitat com accés al refugi que hi hagué en aquesta estació. Tenia una doble escala de baixada i les seves parets eren guarnides amb els típics rajols blancs rectangulars presents a les altres estacions de la línia de Sarrià. 

*1937.- L'accés als ferrocarrils durant la Guerra Civil. Darrera s'hi veu la terrassa del Bar Zurich, que en aquell temps presentava una marquesina. Al fons la plaça de Catalunya.  


«  «  «

Boca d'accés a la rotonda de distribució de Plaça Catalunya /Rivadeneyra
Construïda el 1968 juntament amb l'aparcament soterrani i la rotonda de distribució de Canaletes que dóna accés al metro L3 i al Ferrocarril de Sarrià des de Pelai i la Rambla. Era de parets de marbre i baranes d'alumini amb escala mecànica i situada davant del Banco Central (avui El Corte Inglés). Va ser suprimida el 1992.


*1968.- Obres de construcció del distribuïdor soterrani de Canaletes (a l'esquerra). A destacar que el fanal (al centre de la imatge) encara no havia estat afectat. A la part superior la vorera del bar Zurich, a l'esquerra l'embocament del carrer Pelai a la Rambla de Canaletes i a la dreta les escales d'accés a la boca de Rivadeneyra en construcció.  


*1970's.- A dalt: L'accés a la sortida de Rivadeneyra des del distribuidor soterrani situat a l'inici de la Rambla que va ser inaugurat el 25 d'octubre de 1968. (Foto: Isidre Monferrer) / A baix: La boca de Rivadeneyra (oval vermell)  en una imatge captada des d'un terrat del carrer Pelai. 


«  «  «

Boques d'accés a l'aparcament i al pas soterrani de vianants a Fontanella / Portal de l'Àngel
Com en el cas anterior dissenyades en marbre i alumini, la primera era situada davant de l'entrada del Banc d'Espanya i l'altra davant de la casa Siscart. Bàsicament la seva funció era evitar que els vianants haguessin de creuar per la superfície aquella cantonada tan transitada i comercial. També permetien l'accés a l'aparcament soterrani. Foren suprimides a començaments dels anys 1990's.

*1966.- Obres de construcció del pàrquing soterrani davant la vorera de El Corte Inglés.

*1970's.- Una de les boques desaparegudes que permetia als vianats creuar des de la vorera del Plazza i El Corte Inglés fins davant del Banc d'Espanya i salvar la circulació rodada de la cruïlla Portal de l'Àngel/Fontanella.


«  «  «