dimarts, 28 d’octubre del 2014

VAQUERIA SUÏSSA. Parc de la Ciutadella. (1884-1926)

Article elaborat amb el suport d'EMILIO GÓMEZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO ARAUZ i MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ

*1890's.- Aquesta curiosa construcció situada al mig del Parc de la Ciutadella reproduïa fidelment una petita granja rural helvètica.

Uns anys abans de la celebració de l'Exposició Universal de 1888, quan es començaven a urbanitzar els terrenys que havia ocupat l'antiga ciutadella, s'hi va construir una vaqueria que ja estava prevista en el pla general del parc. L'edifici, conegut també com a Casa Suiza, era situat al costat de l'Estació del Ferrocarril (actual Estació de França) al límit del recinte del parc, sobre l'actual passeig de Circumval·lació. Al desembre de 1884 l'Ajuntament va convocar a subhasta pública l'adjudicació de l'arrendament del local per a la seva explotació.

*1882.- La Vanguardia del 6 de desembre ja anunciava aquest debat entre els regidors sobre el dictamen per instal·lar una vaqueria a la Ciutadella.


*1884.- Notícia de la convocatòria de subhasta pública de l'arrendament de la vaqueria. (Font: Hemeroteca La Vanguardia, edició del dia 28 de novembre).*1887.- Emplaçament de la Vaqueria Suissa sobre un planol de l'Exposició de 1888.

L'any 1887, durant els mesos immediatament anteriors a l'obertura de l'Exposició Universal va acollir l'Oficina d'Informació d'aquest certàmen internacional

*1888.- Ja en el context de l'Exposició Universal la vaqueria va tornar a ser adjudicada aquest cop pel sistema de concurs públic (Font: Hemeroteca La Vanguardia, edició del dia 22 d'abril).

Funcionava com a cafè-restaurant i disposava de quadres per a les vaques. També s'hi venia llet a granel. La vaqueria tindria també el seu moment de glòria en la història del cinema català quan l'any 1898 Fructuós Gelabert hi va rodar Los guapos de la Vaquería del Parque, un curtmetratge de 12 minuts datat del 1905 amb actors com Carme Vital, Joan Morales i Joan Alarma. Durant uns anys els propietaris del negoci eren els mateixos de l'hotel del Casino de l'Arrabassada.
El 1913 la vaqueria va canviar d'ús per acollir les oficines del servei municipal de Clavegueram i Higiene que fins aleshores acollia la planta baixa del Palau del Governador a la mateixa Ciutadella..

1899.- Anunci de la vaqueria on s'hi podien comprar ampolles de llet.

El final de la vaqueria va arribar a l'any 1926 quan l'antic edifici va ser desmantellat i en el seu lloc es va construir un parvulari municipal que avui (2014) encara és actiu amb el nom d'Escola Parc de la Ciutadella.