dimarts, 1 de gener del 2013

CONVENT DE SANT SEBASTIÀ. (1719-1920's)

Agraïments a ENRIC COMAS i PARER i JOAN GINER
 
*1890.- Vista del Convent de Sant Sebastià des del Passeig de Colom (Foto: Hauser & Menet)

*1882.- El Convent de Sant Sebastià a la dreta de la imatge, amb el monument a Antonio López, marquès de Comillas, en primer terme.

Aquest convent era situat a l'inici de la Via Laietana, entre el carrer del Consolat i el Passeig d'Isabel II, on avui hi ha la plaça d'Antonio López. L'edifici es caracteritzava per les seves dues torretes de la façana principal situades a cadascun dels extrems i pel claustre interior.  
Va ser construit l'any 1719 pels clerges caracciolins que hi varen establir la seva seu, al costat de la petita església del mateix nom datada de 1507. Un petit carrer anomenat de Capmany els separava de l'edifici del Palau de la Llotja, que quedava situat just darrere del convent i l'església. Durant el segle XVIII varen intentar establir-hi un col·legi per a fills de militars, però el projecte finalment no va reeixir. Cap a 1815 i durant només uns anys s'hi va instal·lar una escola gratuïta per a nens, després de la proclama del rei Ferran VII que aconsellava obrir escoles als convents.
El dia de Sant Jaume de 1835 el convent va ser objecte d'un assalt per part d'un grups d'exaltats que venia de la plaça de toros de la Barceloneta. Poc després va quedar afectat per la desamortització i la Junta de Comerç de Catalunya va adquirir-lo juntament amb l'església.Entre 1851 i 1873 el convent va acollir la primera Escola Industrial de Barcelona, que el 1865 passà a anomenar.-se Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona i va arribar a ser l'única en tot l'Estat Espanyol, quan al 1867 va tancar-se la de Madrid. El 1873 l'Escola es va traslladar a la plaça de la Universitat i l'església va ser enderrocada per construir-hi dos edificis amb entrada pel carrer Consolat i Passeig d'Isabel II respectivament.


* 1875.- Dos dibuixos del convent. El de dalt des de la baixada de la Muralla del mar i el d'abaix des del carrer del Consolat, on podem veure la petita església annexa al convent fent cantonada amb el carrer Capmany .(Dibuixos de Lluís Rigalt i Farriols. Reial Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi)

L'immoble va acollir alguns locals històrics com el Cinematógrafo Español de Josep Ubach, el Gran Cafè del Comercio o les oficines de la línia de transport marítim Vapores Correos Españoles de Pinillos Izquierdo y Cia de Cadiz, que eren instal·lades al segon pis.  L'edifici de l'antic convent va ser finalment enderrocat cap a finals de la dècada dels 1920's. Els treballs d'enderroc va posar al descobert el claustre interior i els seus arcs van romandre per un temps a la vista del vianant. Posteriorment es van acabar enderrocant juntament amb les dues cases situades sobre l'espai que anteriorment havia ocupat l'església. Això va permetre la reordenació i l'ampliació de la plaça d'Antonio López.
 
*ca. 1926.- L'edifici del convent en els seus últims temps. Als baixos s'hi pot veure el tendal del Gran Café del Comercio. A l'esquerra de la imatge l'edifici de correus apareix encara  a mig construir. (Foto: Josep Brangulí/ANC).


*1920's.- Les voltes del claustre visibles després de l'enderrocament del Convent de Sant Sebastià. La imatge de dalt està captada des de la cruïlla del carrer Consolat amb Via Laietana i la de sota des del Passeig d'Isabel II. A la imatge inferior es pot veure l'edifici de Correus a punt de coronar-se.