diumenge, 9 de setembre del 2012

CASERNA MILITAR DE CAVALLERIA DE SANT PAU I PICADERO DE CAVALLS. Sant Pau / Abat Safont.


*1910's.- Vista de la cruïlla dels carrers Sant Pau i Abat Safont.

A començaments del segle XX, des de la cruïlla dels carrers Sant Pau i Abat Safont s'accedia a la Caserna Militar de Cavalleria de Sant Pau, que ocupava un solar de visió poc agraïda. L'espai limitava per una banda amb les façanes posteriors de les cases del carrer de les Tàpies i per l'altra amb l'església romànica de Sant Pau del Camp, aleshores mig amagada entre edificacions. El solar era ocupat en gran part per un picadero on es feien pràctiques amb els cavalls. El panorama es completava amb la presència d'un bar que hi havia just al xamfrà amb una barra amb columnes que sustentaven el sostre i des de la qual se servia directament al client a peu de carrer.*1920's.- Dues fotos dels terrenys de la Caserna de Cavalleria de Sant Pau en les que es pot veure la corda del picadero a la dreta de les imatges. (Fotos: Josep Brangulí /ANC).

La llegenda urbana diu que en aquest picadero hi havia fet pràctiques de cavall el mateix José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, quan durant els anys 1920's va fer el servei militar a Barcelona amb el seu germà Miguel, mentre el seu pare exercia de dictador al país amb el vist-i-plau del rei Alfons XIII.   
A començaments dels anys 1930's tot aquest espai canviaria radicalment de fesomia. La Caserna i el picadero van desaparèixer juntament amb algunes edificacions annexes. Això va permetre que l'església de Sant Pau del Camp pogués lluir com es mereix. Altrament, sobre el solar que va quedar lliure, es va aixecar el Col·legi Collaso i Gil, una edificació de maó vist de l'arquitecte Josep Goday, que va contribuir a pal·liar el dèficit d'equipaments educatius que patien aquells barris.
 
  
*1925-1931.- Dues imatges de la Caserna des de la cantonada dels carrers Sant Pau i Abat Safont.
A la de dalt (1925) es pot veure en primer terme el bar que hi havia a la cantonada on se servia directament al carrer des de la barra. A mà esquerra l'esglesia de Sant Pau del Camp mig oculta entre  edificis. Al fons les façanes posteriors de les cases del carrer de les Tàpies.  
A la imatge inferior (1931), s'aprecien les obres de construcció del Col·legi Collaso i Gil que ja havien començat, s'havia enderrocat el bar de la cantonada i les altres edificacions que tapaven l'església, que després d'aquesta operació quedaria finalment a la vista. (Fotos: Arxiu Fotogràfic de Barcelona).

*1933.- La mateixa cantonada amb el Col·legi Collasso i Gil acabat d'inaugurar.