divendres, 20 de novembre del 2015

PABELLÓN DEL BUEN RETIRO (1886-1887)

Teatre de vida efímera edificiat amb les restes de la ferralla del Teatro del Buen Retiro just després d'enderrocar-se aquest. Segons alguna premsa de l'època [1], ni tan sols era digne per ostentar la categoria de teatre, ateses les seves limitades condicions per acollir espectacles lírics. 
S'ubicava just darrera del Buen Retiro, entre les cases Gibert i Narcís Sala i l'empresa que el gestionava va contractar una companyia d'òpera per executar les representacions teatrals.
La seva desaparició va permetre donar via lliure a l'enllaç del Passeig de Gràcia amb la Rambla Catalunya a través dela Ronda Universitat.

[1]. Diario de Barcelona. Almanac 1887

Enllaç d'interès: Els Jardins de la Casa Gibert (Enric Comas i Parer)

PAVELLÓ DEL BANCO VITALICIO DE ESPAÑA. Exposició de 1929. Montjuïc (1929-1930)

Agraïments a EMILIO GÓMEZ FERNÁNDEZ. ENRIC COMAS i PARER i JESÚS SERDIO*1929.- Imatge exterior del Pavelló (Foto: Gabriel Casas i Galobardes / ANC)

Aquest original pavelló era situat a l'esplanada que hi havia al costat del Palau Nacional en direcció a l'avinguda de Montanyans. Va ser aixecat segons un projecte de l'arquitecte Lluís Bonet i Garí (1893-1993), home vinculat a la continuació de les obres de la Sagrada Família després de la mort de Gaudí i a la pròpia entitat bancària del pavelló, per qui va projectar la seva seu central a Passeig de Gràcia/Gran Via a finals dels anys 1940''s.
El Banco Vitalicio de España havia nascut a Catalunya després de la fusió de l'asseguradora La Previsión amb el Banco Vitalicio de Cataluña. Se'l considera una de les entitats pioneres en les assegurances de vida al nostre país

*1929.- Descripció del Pavelló del Banco Vitalicio de España publicada a la revista La Ilustración Iberoamericana.


*1929.- Una altra imatge del pavelló amb les cúpules del Palau Nacional al fons. (Foto: Josep Forns / MCTC).

*1929.- Imatge nocturna del pavelló.