dimarts, 10 de març del 2015

ARBRES AL CARRER PELAI. Plàtans (1860's-1886) i Acàcies (1886-1909)

Agraïments a EMILIO GÓMEZ FERNÁNDEZ, VICENÇ JOAN CAMPS, MIQUEL F. PACHA i FRANCISCO ARAUZ

*1870's.- Imatge captada des del terrat de la Universitat. Al fons es pot veure el carrer Pelai plantat de plàtans.

Els inicis del carrer Pelai es remunten a una via traçada en paral·lel al tram de muralla que unia les Torres de Canaletes amb el Baluard de Tallers on avui hi ha la Plaça Universitat. Algunes cròniques sostenen que aviat s'hi van plantar plàtans i que aquests arbres van adquirir una gran capçada i frondositat. Existeixen però, pocs testimonis gràfics d'aquestes primeres aliniacions d'arbres a Pelai.
El 1886 la premsa anunciava la desaparició dels plàtans que van ser arrencats amb una certa polèmica per la pèrdua de l'ombra que oferien al vianant.

*1886.- Dues referències a la substitució dels plàtans per acàcies. (Font: Hemeroteca La Vanguardia)

*1886.- Les acàcies del carrer Pelai recent plantades. Els únics plàtans que van sobreviure van ser els de la cantonada davant de l'estació del Ferrocarril de Sarrià. (Fragment d'una foto de J.E. Puig)

Fou aleshores quan es va abordar una segona plantació, en aquest cas d'acàcies, que van substituir els vells plàtans i van quedar disposades a ambdues voreres ocupant tota la llargària del carrer. En els primers anys eren simples pals envoltats de petites proteccions en espera del seu creixement.
La vida d'aquestes acàcies es va perllongar fins els primers dies de setembre de 1909 que van ser suprimides. A partir d'aleshores ençà, el cèntric i sempre transitat carrer de Pelai no ha tornat a lluir mai més arbrat en més de cent anys de vida.  

*1906.- Fragment d'un article publicat a La Vanguardia en el que es qüestiona que l'acàcia sigui una espècie adequada per ser plantada al carrer Pelai. (Autor: Jaime Soler y Rovirosa)
*1900's.- Quatre imatges del carrer Pelai durant els anys que hi hagueren plantades acàcies.

*1909.- Retall de La Vanguardia en el que es dóna compte de la desaparició de les acàcies del carrer Pelai.