dijous, 4 d’octubre del 2018

PLAÇA DEL CARRIL I PONT VALLESPIR-RIEGO. Entorn de l'Estació de Sants. (1932-1967)

MIQUEL BARCELONAUTA
Agraïments a XAVIER FALCÓ i GRES


*1960's.- El pont que formava l'espai de la Plaça del Carril i unia els carrers Vallespir i Riego després de les andanes cobertes de l'estació de Sants. (Font: SACE). 

El dissabte 30 de març de 1925 s'iniciaven oficialment les obres de rectificació dels rasants de la via fèrria que travessava Barcelona per l'Eixample. El projecte abastava des de la plaça Letamendi fins a la Riera Blanca, al límit municipal de Barcelona amb l'Hospitalet de Llobregat. Consistia a rebaixar uns metres el nivell de les vies i així facilitar la connectivitat mar-muntanya d'alguns carrers de la ciutat donant-los continuïtat a través de diversos ponts.
Un dels punts importants d'aquesta obra era el pas de les vies per l'entorn de l'Estació de Sants i concretament la connexió entre el nucli d'aquest barri i el del seu veí d'Hostafrancs.
Fins aleshores, com que calia anar fins al carrer del Nord (avui Galileu) o la carretera de Sants per travessar en condicions de seguretat, molts veins de la zona feien el trajecte a través d'un pas a nivell de vies situat a l'acabament de les andanes de l'estació. No fa falta dir que els accidents amb conseqüències lamentables eren a l'ordre del dia i ocupaven sovint les planes dels diaris. Un dels objectius de la nova reordenació era doncs, la construcció d'un pont que millorava i donava seguretat als vianants que circulaven entre Sants i Hostafrancs.

*1920's.- Vista de l'antiga estació de Sants amb el pas a nivell (linia groga) per on es travessaven les vies per anar del carrer de Riego a Vallespir. (Foto: Autor desconegut).

El projecte es va concretar amb l'execució d'un pont sobre les vies que enllaçava el final del carrer de Riego amb el començament de Vallespir. Prèviament havia estat instal·lat un primer pont provisional enlairat a manera de passarel·la metàl·lica, que hi romangué fins que el definitiu va poder ser inaugurat el dia 30 de juliol de 1932 amb una gran festa popular.
La superfície resultant que cobria el pont adequadament enllambordada era prou àmplia, de manera que l'espai guanyat per als vianants fou batejat d'una forma força convencional amb el nom de plaça del Carril. Abaix mentrestant les obres de les vies continuaven fins acabar d'enllestir les noves andanes cobertes de la nova estació de Sants, l'edifici principal de la qual no s'inauguraria fins després de la Guerra Civil a l'any 1948.  


*1925.- El 31 de març d¡'aquell any s'iniciaven les obres de rebaix del nivell de la via fèrria que circulava per l'actual avinguda de Roma des de la plaça Letamendi fins a la Riera Blanca. Això afectava el pas per l'estació de Sants. (Font: Hemeroteca La Vanguardia).

*1931.- Obres de construcció del pont sobre les vies entre Riego i Vallespir que donaria lloc a la plaça del Carril. Al fons hi veiem la passarel·la provisional que es va habilitar durant les obres. (Foto: Autor desconegut).

  
*1932.- La noticia apareguda a La Vanguardia del 31 de juliol, l'endemà de la inauguració del pont i una imatge del públic congregat a l'espai que es va guanyar per als vianants i que va ser conegut com a Plaça del Carril. (Foto: Josep Brangulí). 

*1936.- Dia de la inauguració de l'estació de Sants amb les andanes cobertes. Els assistents a l'acte varen concentrar-se sobre la Plaça del Carril (al fons de la imatge). Des d'allà es podia contemplar l'obra realitzada. (Foto: Fons Unió Excursionista de Catalunya).   

*1936.- Aquesta modesta construcció sobre la plaça del Carril acollia les finestretes per adquirir els bitllets de l'Estació de Sants. (Foto: Fons Unió Excursionista de Catalunya).

*1963.- Inici del carrer Vallespir i el pont que va donar lloc a la Plaça del Carril (Foto: Joan Jané / Arxiu Històric de Sants).

La plaça del Carril va acabar sent un punt de pas i trobada molt lligat a la vida quotidiana d'aquests dos barris durant els anys 1940's i 1950's.
Va ser a mitjans dels anys 1960's amb motiu de la construcció de la Línia 5 del metro que es va excavar una altra galeria paral·lela a la del ferrocarril. L'antic pont i la plaça van acabar essent substituïts per un pont nou i pocs anys després començarien les llargues obres de cobertura de les vies que varen donar lloc a la gran estació central de Barcelona.- Sants. Amb la reordenació de la zona una via àmplia, com és l'actual carrer de Sant Antoni, es va consolidar entre la plaça de Sants (aleshores encara de Salvador Anglada) i la nova estació de RENFE. La vella i desapareguda plaça del Carril quedaria avui emplaçada davant dels actuals Cinemes Palau Balañá.

*1967.- El pont i la plaça del Carril han estat substituïts per una passarel·la que uneix Sants amb Hostafrancs mentre es realitzen les excavacions de la línia 5 del metro. (Foto: Autor desconegut).

Enllaç d'interès:

Agus Giralt. Blog Memòria de Sants. El carrer Vallespir