dimarts, 15 de febrer del 2011

ESTUDIS DE T.V.E. A MIRAMAR (1959-1983)


Obra de l'arquitecte Ramón Raventós i Farrarons (1892-1976), el mateix que va projectar les torres venecianes de la plaça Espanya, aquest petit pavelló va ser edificat per acollir-hi un restaurant durant l'Exposició Universal de 1929. A partir  de 1959  va esdevenir la seu dels estudis de Televisión Española a Barcelona. El 14 de juliol d'aquell any es van inaugurar i José Luis Barcelona va obrir les emissions amb la frase "Buenas tardes desde el balcón del Mediterráneo".
Des de Miramar es van emetre programes legendaris de la història dels inicis de la televisió al nostre país. Entre ells podriem destacar Esta es su vida conduit per Federico Gallo, Reina por un día copresentat per José Luis Barcelona i l'extorero Mario Cabré, el programa de varietats Los Amigos del Martes amb Franz Joham i Gustavo Re o el concurs X-O da dinero que presentava Joan Viñas.
El mes d'octubre de 1964 es va emetre el primer programa en català de la història de la televisió. Fou l'obra teatral de Josep Maria de Sagarra La ferida lluminosa dins l'espai Teatro Catalán que s'oferia els ultims dimarts de cada mes.
A partir de 1965, uns altres estudis situats a l'Hospitalet de Llobregat varen complementar la producció de programes feta directament des de Miramar, ja que l'edifici de Montjuïc començava a quedar-se petit.
Altres programes i professionals com Giravolt (Antoni Serra); l'infantil Terra d'escudella; Nova Gent (Salvador Escamilla); Musical Express (Ángel Casas) o Vostè pregunta (Joaquim Maria Puyal) pertanyen ja als anys setanta, dècada en la que s'incrementà notòriament la producció de programes en català.
Els estudis van ser traslladats a Sant Cugat l'any 1983 i l'edifici va quedar abandonat i tapiat. Posteriorment va ser remodelat i ampliat per acollir-hi l'hotel de luxe que hi ha actualment amb unes vistes excel·lents sobre la ciutat, el port i el mar.

*1963.- El presentador José Luis Barcelona va ser un dels pioners en la programació que es produia des dels estudis de  Miramar. En la foto inferior el podem veure amb Mario Cabré presentant el popular programa Reina por un día. (Fotos: Arxiu TVE).


*1974.- Salvador Escamilla presentant l'espai musical Nova Gent (Foto: Arxiu TVE).