divendres, 11 de setembre del 2020

NIU GUERRER. Societat recreativa, lúdica i benèfica. (1874-1936)Constituïda a l'any 1874, aquesta societat recreativa va perviure durant més de seixanta anys i va dinamitzar la vida barcelonina sempre sota el ventall de la diversió i el to humorístic en les seves manifestacions socials.

*1877.- Una de les activitats organitzades pel Niu Guerrer al Teatre Circ Barcelona en els seus primers anys d'existència.

El Niu Guerrer, que va tenir diversos locals a Ciutat Vella, va començar a fer-se notar a les cavalcades de Carnestoltes i en determinats certamens literaris sempre pel seu marcat caràcter humorístic. També tingué presència al teatre i als balls populars organitzats. Una altra faceta que va desenvolupar la societat, més enllà de la cultura i l'art popular palesats en actes lúdics i festius, fou la seva funció benèfica donant suport i recollint diners pels damnificats en atemptats, inundacions, incendis i altres calamitats.


*1897-99.- Un dels balls organitzats habitualment pel Niu Guerrer era el ball de Barraló que donava entrada al Carnestoltes. En ell els homes es disfressaven de dona i a l'inrevés. Com es veu a la imatge en aquest reclam s'hi feia constar un... Se suplica'l disfràs 

Entre 1884 i 1885 la societat va difondre la publicació Lo Niu Guerrer, que va tenir una segona època més llarga entre 1897 i 1905, tot i que només com a revista interna de la societat. Les il·lustracions anaven a càrrec de Pellicer i Llopart.
Entre els socis i benefactors del Niu Guerrer, format bàsicament per comerciants i botiguers, hi van figurar alguns noms vinculats a la literatura i a la intel·lectualitat de l'època com Rossend Arús, Conrad Roure i Josep Oriol Molgosa.
Els primers trenta anys d'existència del Niu Guerrer van suposar la seva època daurada i de màxim esplendor. A mesura que avançava el segle XX l'entitat va començar a perdre la notorietat del passat i amb motiu de l'arribada de la celebració de l'Exposició de 1929 es va intentar tornar-la a revifar.

*1928.- Funció celebrada al Teatre Espanyol a benefici del Niu Guerrer


*1933.- Una activitat del Niu Guerrer durant els anys de la República

El Niu Guerrer va desaparèixer coincidint amb l'esclat de la Guerra Civil
El Museu Frederic Marés conserva una gran part del fons documental del Niu Guerrer, que es va poder veure a l'exposició temporal La Barcelona irreverent organitzada entre els anys 2012 i 2013 

*2012.- Detall del tríptic de l'exposició celebrada al Museu Marès on es van poder veure objectes i documents del Niu Guerrer així com de la Societat del Born

Un típic i popular restaurant de la plaça Tetuán va prendre aquest nom duarnt els anys 1970's.