diumenge, 16 de setembre del 2018

RETOLACIÓ JEROGLÍFICA DE CATIFES G. AMAT. Plaça Nova. (1900's-1910's)

Agraïments a LLUÍS GELIS i CODINACH i FRANCISCO ARAUZ

 
La Plaça nova a començaments del segle XX. (Font: Tipolitografia Lluís Tassó)
 
 
Recreació del retolatge jeroglífic de la fàbrica de catifes, persianes i esteres de Gervasi Amat al carrer dels Arcs / Plaça Nova.
 

Una funció publicitària o merament anunciadora com és la retolació d'un negoci o d'una  empresa, va tenir a començaments del segle XX un singular i curiós tractament a la fàbrica de catifes, estores i persianes que Gervasi Amat regentava a la plaça Nova.
Aquest fabricant tenia la botiga al número 1 del carrer dels Arcs. La fàbrica i el magatzem eren a un edifici contigu a una de les torres de la muralla que tanca la plaça Nova i dóna accés i entrada al carrer del Bisbe.
Amat va colocar als balcons dels pisos superiors unes lletres que s'alternaven amb imatges a la manera d'un jeroglífic per tal d'anunciar el magatzem i la fàbrica del seu propi nom i el dels productes més habituals que s'hi venien.
Gervasi Amat, que va ser el primer president de la comissió de festes de Sant Roc de la Plaça Nova, va impulsar aquest innovador sistema de publicitat a la vista del públic i del vianant que, més enllà de la seva originalitat, és discutible si facilitava les coses al lector.

*1906.- Un retall publicitari amb tipografia convencional de la casa G. Amat.

Aquesta original retolació era insertada a la part externa de les persianes dels balcons dels nivells superiors de la façana. Consistia a formar els mots amb imatges insertades entre les lletres de les paraules, talment com als jeroglífics.
El text de lletres i imatges combinava català i castellà i contenia el missatge G.Amat. Fabrica y Magatzem d' Alfombras Felpillas Estoras y Persianas. En aquestes tres darreres paraules, que identificaven els productes de la casa, només s'hi incloia com a imatge la carta de l'as de la baralla de cartes per formar les dues últimes lletres.

*1900's.- Una imatge de la Plaça nova amb la retolació jeroglífica de la Fàbrica i Magatzem de Gervasi Amat. 

 Ampliació de la imatge anterior.

 *1900's.- Mercat a la plaça Nova.

Ampliació de la foto anterior. En aquesta imatge hi podem veure una altra retolació jeroglífica "CARRER DELS ARCS Nª 1" que inclou un gos (ca) la nota re en un pentagrama i un conjunt d'arcs

*1910's.- Una altra imatge de la plaça Nova amb els anuncis de G. Amat retolats a l'esquerra de la imatge. (Font: Arxiu Mas).