dilluns, 20 d’octubre del 2014

PAS A DIFERENT NIVELL DE GENERAL MITRE / MUNTANER (1970-2014)


*1970.- Vista de la cruïlla General Mitre/Muntaner pocs dies després de la inauguració del pas a diferent nivell.

A finals de la dècada dels 1960's el porciolisme desarrollista es disposava a començar la seva magna obra consistent a farcir Barcelona de vies ràpides. Calia facilitar al màxim els desplaçaments ràpids dels vehicles (símbol de progrés) sense tenir la més mínima consideració envers els soferts vianants que van assistir progressivament a l'aparició de veritables autopistes urbanes.
L'anomenat Primer Cinturó de Ronda (actualment Ronda del Mig) va ser el primer capítol d'aquest conjunt de despropòsits i el pas a diferent nivell de la cantonada Muntaner/General Mitre, inaugurat el dia de Sant Josep de 1970, el primer exemple del que ens esperava. 
Una via suficientment àmplia com per poder acollir zones verdes d'esbarjo pel ciutadà va esdevenir una via grisa, veritable monument a l'asfalt, amb set carrils d'amplada per al trànsit rodat i dues escarransides voreres als extrems que proclamaven la sobirania incontestable de sa majestat el vehicle. D'aquests set carrils, tres s'endinsaven per sota del carrer Muntaner i des del carrer Balmes permetien una ràpida travessa fins a sortir pràcticament a l'alçada de Mandri.
Aquest paisatge gris es va integrar però, molt ràpidament a la realitat d'aquell barri de gent benestant, i per molts noctàmbuls creuar de matinada el carrer Muntaner pel pont era un esport habitual quan tancaven Bocaccio, Le Clochard, El Papagayo o altres locals nocturns de moda de la zona

*1970.- Notícia de la inauguració del pas soterrani apareguda a les pàgines de La Vanguardia del dia 20 de març amb tot luxe de detalls tècnics sobre les següents fases de l'obra, moltes d'elles sortosament mai realitzades.

A l'any 2014 l'alcalde Xavier Trias va decidir enderrocar aquest símbol del porciolisme.