dissabte, 14 de novembre del 2020

ANTIGA PARRÒQUIA DE CORPUS CHRISTI. Bailèn / Còrsega. (1933-1964)

 

*1963.- Vista de la cantonada Bailèn / Còrsega amb l'edifici que acollia la parròquia de Corpus Christi. 

L'antiga parròquia de Corpus Christi va ser inaugurada el 3 de desembre de 1933 per donar servei al sector de Gràcia més pròxim a l'Eixample pel costat del barri del Camp d'en Grassot. Aquesta parròquia, emplaçada a la cantonada dels carrers Còrsega i Bailèn davant de la Fàbrica Elizalde era conseqüència de la segregació de la de Sant Joan de Gràcia situada al carrer 
El seu aspecte auster i poc identificable amb un temple era explicable perquè ocupava uns antics magatzems de materials de construcció en uns baixos de teulada inclinada que integraven també les oficines del despatx parroquial. Aquests magatzems havien estat construïts cap a finals del segle XIX i eren propietat de la família de l'arquitecte Joaquim Bassegoda. 
A causa del clima anticlerical regnant durant el període republicà s'havia descartat la construcció d'una església com cal. Fou durant el franquisme que aquesta manca d'identificació amb un edifici religiós va ser parcialment corregida al 1955, quan es va construir una espadanya amb dues campanes sobre la cantonada més pròxima al carrer Bailèn


*1933.- Retall del periòdic La Vanguardia del dia 29 de novembre d'aquell any on dóna notícia de la inauguració de la parròquia i detalla el seu àmbit territorial.

La vella parròquia seria testimoni de la desaparició de la Fàbrica Elizalde i la construcció tot seguit dels quatre blocs singulars d'habitatges, possibilitada per una ordenació especial de la totalitat de la superfície d'aquesta illa fins límit amb al passeig de Sant Joan, aleshores dedicat al militar franquista Emilio Mola Vidal. 

*1958.- La Fàbrica Elizalde en els seus últims anys de vida i la parròquia de Corpus Christi (quadrat vermell). (Font: Fons del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya) 
 
* 1963.- Vista de les obres de construcció dels blocs d'habitatges, promoguts per una entitat de crèdit, a la quadrícula Còrsega / Bailèn / Rosselló / Passeig de Sant Joan (aleshores General Mola). Al fons enquadrada en groc es pot veure l'antiga parròquia de Corpus Christi. (Font: Fons del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya)  

L'antiga parròquia va ser enderrocada a l'any 1964 i només un any després s'inaugurava la nova que coneixem avui.

Vista exterior de l'actual parròquia de Corpus Christi.