divendres, 16 de juliol del 2021

BARCELONA GOLF CLUB (1912-1914) / REIAL CLUB DE GOLF PEDRALBES (1914-1954)

Agraïments a ELOI FERNÁNDEZ CASTILLO


Durant més de la meitat del segle XX, Barcelona va tenir un camp de golf dintre dels límits del seu terme  municipal. Va ser entre 1912 i 1954. El seu nom inicial Barcelona Golf Club de Pedralbes, inaugurat el 10 de juliol de 1912. L'espai ocupava un gran terreny de conreu de 28 hectàrees sobre una finca que havia estat comprada en subhasta per Eusebi Güell, a l’antic alcalde de Barcelona Enric Duran Duran  a l'any 1899. 
Quedava emplaçat rere del Palau Reial de Pedralbes i delimitat per la Caserna del Bruc, la carretera d'Esplugues i arribava gairebé fins l'actual avinguda de Pedralbes. El seu principal promotor i fundador va ser Cosme Damián de Churruca y Dotres, segon Comte de Churruca i emparentat amb Eusebi Güell. El vincle familiar derivava de que el fill d’Eusebi Güell estava casat amb Virginia Churruca Dotres, germana de don Cosme.  
El camp de joc ocupava deu hectàrees de la finca i disposava d’un recorregut de 9 forats. Tres de Par 4, i sis de Par 3. Les oficines, vestidors i local social del club eren l'antiga masia de Can Vidal, que quedava a l'interior del recinte i que amb el temps es va dotar de piscina i dues pistes de tennis. Una de les primeres competicions que s'hi celebraren va ser la Copa Baró de Güell i al poc temps el rei Alfons XIII va concedir al club el títol de Reial passant a ser conegut oficialment com Reial Club de Golf Pedralbes.

*1919.- Primers practicants de golf a Barcelona al camp de Pedralbes. Al fons el dipòsit d'aigües de Finestrelles. (Foto: AFB/Autor desconegut).

*1913.- Noticia publicada a La Vanguardia al gener d'aquell anys sobre les activitats, tant esportives com socials, que es realitzaven al Barcelona Golf Club. Destaca la presència de molts noms britànics, entre ells els de diverses figures (Witty, Parsons...) vinculades als primers anys del FC Barcelona.
 

*1930's.- Plànol del camp de golf de Pedralbes amb indicació dels 9 forats que hi havien en el seu recorregut. (Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

*1920's.- La masia de Can Vidal, completament coberta d'heures a la foto. va esdevenir el local social del club de golf. (Foto: Autor desconegut)

Durant la Guerra Civil els terrenys del camp de golf van servir per fer instrucció militar aprofitant que la Caserna del Bruc era just al costat. 
Acabada la Guerra va retornar a les seves activitat fins que finalment al 1954, el camp de golf de Pedralbes va ser clausurat i es va procedir al seu trasllat al terme municipal del Prat de Llobregat en un terreny molt més gran de superfície. 

*1943.- Amb l'adveniment del franquisme les famílies de l'alta aristocràcia barcelonina, que havien estat fidels al nou règim, van tornar a concentrar-se al golf de Pedralbes, que tornava a ser escenari habitual de les seves trobades socials. (Font: Hemeroteca La Vanguardia)

Aquest canvi d'emplaçament al delta del Llobregat va comportar també el canvi de nom del club, que passà a ser el Reial Club de Golf del Prat. Posteriorment a l'any 2003 seria novament traslladat a l'entorn de la finca de Torrebonica als afores de Terrassa.