dilluns, 10 de juny del 2013

PARC D'ESPORTS DEL SOL DE BAIX. CANÒDROM PARK / PARQUE. Les Corts - Sants (1932-1951)

A cavall entre els barris de Sants i les Corts, el Parc d'Esports del Sol de Baix ocupava una part important dels terrenys avui delimitats per la Travessera de les Corts, la Gran Via de Carles III, l'avinguda de Madrid i el carrer Joan Güell. Fou inaugurat durant els primers dies de juny de 1932 per iniciativa de la Asociación Hípico Galguera de Cataluña. En el projecte original la corda de la pista per a curses de llebrers es complementava amb altres dues per curses de motos i de trotons respectivament, mentre que l'espai central era apte com a terreny de joc de futbol, rugbi o beisbol.

*1932.- El projecte original del Parc d'Esports del Sol de Baix incloia, apart del canòdrom, tot un seguit d'instal·lacions esportives. (Font: Hemeroteca El Mundo Deportivo. Cliqueu sobre el  plànol per ampliar-lo)
 
*1932.- Les curses hípiques de trotons eren habituals també en els primers anys del Sol de Baix
 
 
*1932.- Al Parc Esportiu del Sol de Baix es van arribar a celebrar curiosos espectacles com aquesta Batalla Naval i Aèria a l'estiu de 1932 (Font: Hemeroteca La Vanguardia. Cliqueu sobre la imatge per engrandir-la) 
 
El plat fort de la instal·lació era però, el Canòdrom Park que va donar una gran embranzida a l'afició barcelonina per les curses de llebrers i a les apostes que generaven. Al mateix temps, les curses de trotons no es varen consolidar i varen desaparèixer pràcticament del Sol de Baix. El 1934 coincidint amb la revetlla de Sant Joan es va inaugurar l'enllumenat que permetia celebrar curses nocturnes.
 
 
L'esclat de la Guerra Civil trencaria les optimistes perspectives inicials d'aquest parc esportiu que durant el conflicte bèl·lic va concentrar gairebé tota la seva activitat en les curses de llebrers. Els civils que es varen adherir a l'aixecament feixista contra la República del juliol de 1936 es concentraren a les graderies del canòdrom durant els dies previs a la data escollida pel cop d'estat. La nit del 19 de juliol molts falangistes i simpatitzants de Franco es varen desplaçar des del Sol de Baix fins a la Caserna del Bruc de Pedralbes  per unir-se a l'Alzamiento.
En acabar la Guerra Civil els franquistes varen procedir a traduir el nom del canòdrom a la lengua del imperio i el rebatejat Canódromo Parque va continuar la seva singladura fins a  començaments dels anys 1950's.
Però a banda de les curses de llebrers i algunes de ciclistes i motociclistes, un altre esdeveniment esportiu trobaria acollida al Sol de Baixa finals dels anys 1940's. Es tractava de les curses de midgets, uns petits bòlids que es desplaçaven a grans velocitats sobre la pista de cendra del canòdrom. Aquesta modalitat automobilística era força espectacular i al mateix temps perillosa. Els accidents eren freqüents i la protecció física dels pilots mínima. Aviat van ser prohibides per ordre governativa quan es va descobrir la gran quantitat d'apostes clandestines que generaven.
 
 
*1949.- Cartell anunciador de les curses de midgets, en l'última etapa del Canòdrom del Sol de Baix
 
*1950.- Curses de midgets sobre la pista de cendra del Canòdrom del Sol de Baix. (Font: No-Do)
 
L'històric canòdrom del Sol de Baix tancaria el 1951, però només tres anys després se n'obriria un altre, el Loreto, que mantindria viva l'afició pels llebrers en aquella zona de la ciutat.