dimecres, 25 de juliol del 2018

CASA DEL MARINO. Grup Escolar. Carrer de l'Escar. Moll de Rebaix. (1930-1991)

Agraïments a FRANCISCO ARAUZ i ELOY FC


*1930.- Emplaçament de La Casa del Marino entre el Port Vell i el barri de la Barceloneta.

Cap a finals dels anys 1920's la Societat del Pòsit Marítim va adquirir un solar al Moll del Rebaix, davant de la Barceloneta,  per construir-hi un edifici social i recreatiu per als treballadors portuaris, que fou inaugurat a finals de 1930 amb el nom de Casa del Marino

*1930.-. Una notícia sobre les primeres activitats a la Casa del Marino abans de l'acabament definitu de la construcció de l'edifici.  (Font: Hemeroteca La Vanguardia)

*1932.- Emplaçament de la Casa del Marino sobre un plànol municipal de l'època. (Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) 
L'edifici a quatre vents era d'estil neoclàssic amb dos patis laterals i una façana de baixos i dues alçades amb una balconada amb balaustrada al pis principal. Del cos central de la façana sobresortia un pis més rematat per un frontó sota el qual hi havia la inscripció Casa del Marino. 

*1935.- Façana de la Casa del Marino. (Foto: Pérez de Rozas)

El 1932 l'edifici va ser cedit a l'organisme autònom de l'administració Instituto Social de la Marina, que s'encarregava de la previsió i cobertura mèdica i assistencial als treballadors del mar.

*1932.- A La Vanguardia del mes de gener s'informava de l'adquisició de l'edifici per l'Instituto Social de la Marina.

El 3 de novembre de 1935, el govern municipal presidit per l'alcalde Francesc Jaumar i de Bofarull hi va inaugurar el Grup Escolar Casa del Marino,  amb la qual cosa l'edifici va passar a tenir una funció docent orientada als nens del barri de la Barceloneta.

*1935.- Autoritats presents a l'acte d'inauguració del Grup Escolar a l'edifici de la Casa del Marino. (Foto: Pérez de Rozas)


* 1935.- Retall de l'edició de La Vanguardia del 5 de novembre d'aquell any

Durant el franquisme l'edifici va continuar fent la seva funció  fins que la voracitat desmesurada de les transformacions olímpiques va certificar la seva defunció. En el seu lloc es va construir l'edifici del Consorci El Far.
 
*1970's.- La Casa del Marino al centre de la imatge (fletxa groga). (Font. Escudo de Oro. Postals)
 
*1991.- Façana posterior de la Casa del Marino, a punt de ser engolida per les obres olímpiques.