diumenge, 1 de gener del 2017

PLAÇA CATALUNYA. Botigues i comerços. Anys 1950'sNúm. 1. Estació del Ferrocarril de Sarrià
     Bracafé
     Cafè Bar Zurich

Núm. 2. Casa Manuel Puig
      Compañía Barcelonesa de Electricidad 
      Fuerzas Elèctricas de Cataluña. FECSA (des de 1952)
      
Núm. 3. Casa  Teodor Bosch
      Cinema Salón Cataluña
      Loteria. Administració núm. 32

Num. 4. Casa Ignasi Carsi
      Cafè-Restaurant Cataluña.
      Casa Coromina. Ràdios i electrodomèstics.
      Bazar del Fumador
      Salón Limpiabotas Leon
      Viajes Marthe (a partir de 1959)
      
Núm. 5. Banco de Bilbao   
     
Núm. 6. Casa
      Banco de Aragón. 

Núm. 7. Casa
      Casa Baltà 

Núm. 8. Casa Bosch i Alsina

 
      Rellotgeria Jordà
      Internacional Expreso. Agència de Viatges          
 
Rambla Catalunya 1. Casa Agustí Manaut
     Farmàcia Baltà i Botta

Núm. 9. Casa Pich i Pon
     Cafè La Luna
     Pelleteria Solsona (a l'entresòl)
           
 
Núm. 10-11. Banco Español de Crédito
   
Passeig de Gràcia 2. Casa Pascual Pons
     
Núm. 12-13. Casa Vicenç Ferrer
     Drogueria Vicente Ferrer
     Hotel Victoria

Núm. 14. Casa Girona
     Salón Rigat
     Real Círculo Artístico  

 
 
Núm. 15. Casa Isidre Bonsoms     
     Casino Militar. Centro Cultural del Ejército y la Armada
     
Núm. 16. Casa Sicart

Núm 16 bis. Telefónica

Núm. 17-18. Banco de España

Núm. 19. Casa
     Banco Comercial Transatlántico 

Núm. 20. Casa Joan Pou
     Société Générale de Banque en Espagne

Núm. 21. Banco de Vizcaya.
     Suministros Industriales Meyer
Núm. 22-23. Banco Central.

PAVELLÓ PIRELLI. Exposició de 1929. Montjuïc (1929-1930)

Agraïments a ELOY FERNÁNDEZ CASTILLO
 
 

*1930.- El Pavelló Pirelli. (Font: Col·lecció Jorge Álvarez - Giacomo Alessandro)
 
La societat comercial italiana Pirelli, una de les principals productores de cautxú i de pneumàtics per automòbils, va ser una de les empreses privades que va concórrer a l'Exposició Internacional de 1929 amb pavelló propi.
L'edifici estava inspirat en el estil renaixentista llombard i va ser erigit segons un projecte de l'arquitecte italià Pietro Allodi, habituals en les construccions de l'empresa milanesa, assistit per l'enginyer Terzi. Es va aixecar prop del Palau Nacional a l'inici de l'avinguda dels Muntanyans. El circuit del trenet de l'exposició passava just pel darrere d'aquest pavelló.
La bandera de la ciutat de Milà onejava sobre el templet circular central i l'acompanyaven les d'Itàlia i Espanya als costats de la porxada d'entrada.
L'empresa catalana Pallarols es va ocupar de la major part de la decoració interior.
 
*1929.- A la imatge hi podem veure el pavelló Pirelli a l'esquerra, així com les vies del trenet de l'Exposició que discorria pel darrera de l'edifici.

1919.- Emplaçament del Pavelló Pirelli segons el Plànol Oficial de l'Exposició. (Font: Col·lecció privada Francisco Arauz)


*1929.-  Una vista de l'interior del pavelló.
 
*1929.- Imatge nocturna de l'inici de l'avinguda de Montanyans amb el Pavelló Pirelli il·luminat en primer terme.

*1929.- Pràcticament la mateixa imatge anterior captada de dia.