dijous, 8 de setembre del 2011

PLAÇA UNIVERSITAT / III (1940-1972)


La imatge de la Plaça Universitat durant gairebé tota l'època de la dictadura franquista fou el d'una plaça convencional. Un cop enretirat el monument al doctor Robert -sortosament les autoritats municipals presidides per l'alcalde Miguel Mateu no el varen enderrocar sino que es va desmuntar peça a peça i fou conservat als magatzems municipals-, la nova ordenació de la plaça es va configurar al voltant d'un seguit de sis parterres. Un de central vorejat per altres quatre (a la manera d'un cinc d'oros) i un sisè situat davant de la vorera del popular bar Estudiantil amb mitja dotzena de robustes palmeres de l'especie washingtònia. La resta de parterres no tenien arbres d'alçària sino que eren plantats de gespa, flors i alguns arbustos baixos. La vegetació arbòria es completava amb divesos exemplars de casuarines, un arbre semblant al pi.
A la banda del carrer Aribau hi havia  un acces gran amb balaustrada a la linia del Metro Tranversal (avui linia 1). La plaça disposava de dos accesos més per baixar a l'estació, l'un davant dels populars magatzems El Águila i l'altre a la vorera del Bar Estudiantil.
Aquest aspecte del centre de la plaça va subsistir fins als començaments de la dècada dels 1970's (veure Plaça Universitat IV), quan es van construir el nou túnel ferroviari de Renfe entre Plaça de Catalunya i Sants i es van modificar els accesos i l'estació del metro.

*1958.- Una vista de la plaça Universitat amb les seves altes palmeres que van desaparèixer als anys 1970's


*1953.- Les escales d'accés al metro sobre la vorera del bar Estudiantil tocant a la Ronda Universitat i al començament del carrer Pelai. Cal advertir que, com s'aprecia sota el rètol, l'actual línia 1 (antic Transversal) cobria aleshores el trajecte Hospitalet-San Martín. Al fons els grans magatzems El Àguila.