dimarts, 12 d’abril del 2016

SOLAR SENSE EDIFICAR. Bergara / Plaça Catalunya. Cantonada muntanya (1929-1951)

Article elaborat a partir d'una idea de MIQUEL F. PACHA
Agraïments a ENRIC COMAS I PARER

*1930's.- Entre 1929 i 1951 aquest solar va romandre sense edificar. (Foto: Josep Brangulí / ANC)

Al mes de maig de 1928 un gran rètol cobria la balconada principal de la façana del Teatre ElDorado i anunciava la compra del terreny pel Banco Central amb l'objectiu d'edificar-hi la seva nova seu. La cantonada Bergara / Plaça Catalunya perdria als pocs mesos un dels seus edificis més emblemàtics, el de menys alçada de tota la plaça juntament amb l'Estació del tren de Sarrià. Els bancs començaven a prendre posicions a la plaça iniciant un procés que trenta anys després ocuparia la majoria dels edificis i locals de la plaça.
L'enderroc i desaparició del Teatre ElDorado es va consumar al llarg dels primers mesos de 1929 i un cop executat va començar a aparèixer publicitat sobre la mitgera de l'edifici veí del carrer Bergara, com ja havia estat habitual des de feia anys sobre la del número 6 de Plaça Catalunya. Xocolata Ametller i Llenceria Casa Macià eren els nous reclams pintats sobre la paret del fons del solar que havia servit de límit a l'escenari del desaparegut teatre.


*1928/29.- Dues imatges del Teatre Eldorado amb el rètol del Banco Central. En la superior la tanca que es va aixecar per enderrocar l'edifici encara no havia estat construïda. En canvi sí que es pot veure a la imatge inferior. (Fotos: Josep Brangulí)

*1929.- Subhasta de béns mobles del Teatre ElDorado abans de procedir al seu enderroc (Font: Hemeroteca La Vanguardia)


*1929.- A l'octubre d'aquell any ElDorado ja havia desaparegut i es proposava ordenar al Banco Central la retirada de la tanca que s'havia aixecat per executar l'enderroc i substituir-la pel tancat ordinari del solar. (Font: Hemeroteca La Vanguardia. Edició del dia 28 d'octubre de 1929)
 
*1931.- Dues imatges captades consecutivament en les que podem veure la tanca del solar coberta de propaganda del plebiscit sobre l'estatut d'autonomia de Catalunya (Fotos: Josep Maria Sagarra i Plana).

Les obres previstes pel Banco Central van començar a endarrerir-se. Els anys passaven i aquell solar tancat començava a formar part del passatge habitual de la Plaça Catalunya. La seva envejable centralitat però, va fer que tant el solar com la cantonada esdevinguessin centres d'informació i divulgació de diverses iniciatives, de les quals n'hem identificat les més destacades:  


1935 - CARNET ELECTORAL PER LES ELECCIONS A CORTS CONSTITUENTS


*1935.- Retall publicat a La Vanguardia el dia 17 d'octubre d'aquell any.


1935 - 1936 - CATALUNYA LLAMINERA

*1935.- Nota publicada a La Vanguardia sobre la instal·lació d'una caseta de Catalunya Llaminera en aquella cantonada


*1936.- Retall publicat a l'Hoja Oficial de la província de Barcelona del 13 de gener.1936 - OLIMPIADA POPULAR1936 - CORREU I PREMSA AL FRONT


Acabada la Guerra Civil, el solar d'ElDorado va continuar sense edificar fins que cap a finals dels anys 1940's,  el Banco de Bilbao hi va iniciar les obres per enlairar la seva seu central a Barcelona inaugurada el 1951.