dijous, 1 de desembre del 2011

BAIXADOR DE MUNTANER. Línia BCN-Sarrià (1908-1950)

*1926.- Vista del baixador de Muntaner amb el templet en forma d'arc des d'on es baixava a les andanes

Abans de la seva cobertura i integració a l'actual linia dels Ferrocarrils de la Generalitat, l'antic baixador de Muntaner era una petita estació a l'aire lliure situada sota la Via Augusta a la que es baixaba a través d'un templet en forma d'arc, del que arrencaven dues escales a cada banda per baixar a les andanes. El tren circulava a cel obert a través d'una rasa que discorria per l'actual Via Augusta. El 24 d'abril de 1929 es va inaugurar el cobriment de la línia a partir de l'estació de Muntaner fins a la Plaça Catalunya. El baixador va continuar a l'aire lliure situat entre els carrers Tavern i Muntaner
Després de la Guerra el petit templet d'accés es va modificar i va adoptar una linia més austera. Pero la definitiva desaparició del baixador no es va produir fins el 1950 quan el tram de la Via Augusta entre Tavern i Anglí va ser cobert. La nova estació totalment soterrada i coberta va quedar situava entre els carrers Santaló i Muntaner.

*1945.- El pont sobre el carrer Muntaner i les escales que conduien a l'andana. (Foto: Joan Francés  i Estorch / AFB)
 
*1948.- Imatge de l'andana del costat muntanya de l'estació de Muntaner (Foto: Arxiu Ferrocarrils de la Generalitat / AFB).

*1950,- El baixador des de la cruïlla Via Augusta / Muntaner. (Foto. Joan Francés Estorch / AFB).*1950's.- Dues imatges, una aèria i l'altra a peu de carrer, de la cruïllla de Via Augusta i Muntaner amb el nou baixador acabat de soterrar. (Fotos: Col·lecció Plasencia. IEFC)