dimecres, 15 de maig del 2013

ESPAIS ENJARDINATS. Plaça Espanya - Gran Via (1929-1968)

*1929.- Vista aèria de la plaça Espanya durant l'Exposició Universal. En vermell els dos trams de passeig central de la Gran Via, a banda i banda de la plaça, avui desapareguts.


L'actual uniformitat de l'estructura de la Gran Via de les Corts Catalanes (2 voreres laterals estretes, 2 calçades laterals i 2 passeigs amb dues fileres de plàtans envoltant una ampla calçada central de 5 carrils), només es veu alterada en el tram Passeig de Gràcia-Rambla Catalunya on els jardins de la Reina Victoria configuren un ample passeig central, i en menor mesura en el tram de plaça Espanya a Plaça Cerdà on, des de la reforma de finals dels 1990's, l'amplària de les voreres laterals és més gran.
Des de l'urbanització de l'entorn de la plaça Espanya realitzada amb motiu de l'Exposició Universal de 1929, fins a l'any 1968 que es va construir el túnel sota la plaça, hi hagueren dos trams més amb una disposició de passeig central. Entre el carrer Llança i la plaça (davant de Les Arenes) per una banda, i entre la plaça i el carrer Mèxic per l'altra, dos amplis passeigs centrals donaven a la Gran Via una altra configuració abans d'arribar i després de deixar enrera la plaça Espanya.
Aquesta urbanització idèntica en un i altre costat de la plaça donava lloc a un gran parterre central sovint plantat de gespa i flors i un ampli espai per als vianants. En el de la banda Llobregat hi havia una plantació de palmeres just davant l'accés al carrilet soterrani. La construcció del túnel va acabar amb aquests espais que coincidien amb les boques d'entrada i sortida del pas soterrani. Recentment, la reurbanització de la Gran Via, derivada de l'obertura del centre comercial Les Arenes, ha permès la recuperació del passeig del costat muntanya amb dues fileres d'arbres com a continuació de les de la resta de la Gran Via.


*1955.- L'accés a l'estació soterrada dels Ferrocarrils de Catalunya (actual metro del Baix Llobregat dels FGC) es trobava a l'extrem del passeig central.

*1962.- L'espai enjardinat del costat Llobregat amb les seves palmeres. Va desaparèixer uns anys després amb l'inici de les obres del túnel.


*1963.- Vistes aèries de l'entorn de la plaça Espanya amb els dos trams de passeig central perimetrats en vermells. En la foto inferior es veu el parterre de gespa del tram comprès entre Llança i la plaça. Els cotxes començaven ja a envair voreres. (Fotos: Institut Cartogràfic de Catalunya).