dimarts, 22 d’abril del 2014

TEATRO NUEVO RETIRO. Diputació / Balmes / Gran Via / Rambla Catalunya. (1896-1907)

 Article elaborat amb el suport d'EMILIO GÓMEZ FERNÁNDEZ i FRANCISCO ARAUZ
Quatre anys després del tancament del Teatre Gayarre, també conegut com a Nuevo Retiro, que era a la cantonada de la Ronda Universitat amb la Rambla Catalunya, un segon teatre amb el mateix nom de Nuevo Retiro va obrir portes a l'illa delimitada pels carrers Balmes, Diputació, Corts (Gran Via) i Rambla Catalunya. L'entrada pel carrer Diputació correspondria a l'actual finca número 246 davant de la Sala Imperio, mentre que la de Gran Via quedava aproximadament al costat d'on avui hi ha el Coliseum. La inauguració d'aquest nou teatre tingué lloc el 18 de juny de 1896.

*1900's.- L'entrada al Nuevo Retiro pel carrer Diputació amb un grup de persones de condició humil esperant rebre alguna cosa de menjar el dia de Nadal.

En aquest Nuevo Retiro es van presentar algunes de les primeres experiències precinematogràfiques d'imatges en moviment projectades a Barcelona. Concretament el dia 22 d'octubre de 1898, es va presentar una sessió amb el sistema Wargraph dirigida per Henry Leonard i uns dies més tard, ja al mes de novembre, el local va acollir una altra sessió amb un aparell anomenat Newgraf. 
El local es dedicà bàsicament al teatre líric amb representacions d'òperes, sarsueles i varietats. Tampoc hi van faltar els mítings polítics entre els que hi destacà el celebrat en ocasió de la revisió del procés de Montjuïc el dia 2 de juliol de 1899 amb presència d'un jove Alejandro Lerroux que començava la seva carrera política a Barcelona.

*1898.- L'entrada al Nuevo Retiro des del carrer Corts (actual Gran Via).


*1900.- La temporada d'estiu d'aquell any es va obrir el 2 de juny amb La Bohème de Puccini.


*1904.- Dinar de germanor organitzat per la Lliga Regionalista a l'interior del Nuevo Retiro. (Foto Adolf Mas. Ilustració Catalana)

*1907.- Programació del Nuevo Retiro del dia 2 de febrer amb un atapeïda oferta de sarsueles. (Font: Hemeroteca de La Vanguardia).

El Teatro Nuevo Retiro va deixar d'aparèixer a les cartelleres d'espectacles a l'any 1907.