divendres, 24 de juny del 2016

ESTACIÓ MARÍTIMA DELS CORREUS A BALEARS. Moll de les Drassanes (1929-1991)


*1965.- L'extrem de l'antiga l'Estació Marítima de les Balears des del Portal de la Pau

L'any 1926 la Junta d'Obres del Port de Barcelona va considerar urgent la construcció d'una estació marítima per als vapors correus que cobrien els trajectes amb les illes Balears. El trànsit de passatgers havia augmentat considerablement i calia condicionar un espai prop de la ciutat que permetria també donar acollida al nombrós públic que es congregava habitualment sobre els molls durant les sortides i arribades dels vaixells. A tal efecte, es va redactar un projecte que va ser sotmès després a concurs subhasta. El lloc escollit per enlairar l'estació era el moll de Drassanes, sobre l'espai intermedi entre l'edifici de la Duana i l'aigua. L'obra consistia en construir dos pavellons, un a cada extrem de l'estació. El primer quedaria encarat al Portal de la Pau i l'altre a l'inici del moll de Barcelona. Aquest dos petits edificis, s'estructuraven en baixos i una sola planta i quedarien connectats per un llarg rafal més baix, que discorria en paral·lel al límit del moll.
Les obres van ser adjudicades a l'empresa Material para Ferrocarriles y Construcciones S.A. que va presentar la millor oferta i es van iniciar al 1928 quedant enllestides a començaments de l'any següent.
*1927.- Plànols de la planta de l'Estació Marítima (Font: Memòria de la Junta d'Obres del Port. Cliqueu sobre les imatges per ampliar-les).

*1928.- Obres de construcció dels pavellons situats als extrems de l'Estació dels vapors-correus a les Balears. (Font: Memòria de la Junta d'Obres del Port) 

*1928.- Obres d'instal·lació de l'estructura metàl·lica del rafal intermerdi de connexió entre els dos pavellons (Font: Memòria de la Junta d'Obres del Port) 

*1929.- El pavelló del Portal de la Pau poc després de la seva inauguració. (Font: Memòria de la Junta d'Obres del Port) 

*1933.- Emplaçament de l'Estació Marítima en un plànol municipal. (Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Cliqueu sobre la imatge per ampliar-la)


*1930.- Taxis esperant passatgers d'un vaixell acabat d'arribar a l'Estació Marítima dels Correus a Balears. (Foto: Autoritat Portuària de Barcelona)

*1934.- Imatge aèria de l'estació que apareix en primer terme. (Foto: Autoritat Portuària de Barcelona)

L'estació marítima de Balears va ser reformada l'any 1957. Concretament es va desmuntar l'antiga marquesina del rafal intermedi i va ser substituïda per una nau més adequada als nous temps.

*1958.- Notícia de les obres de remodelació del rafal intermedi (Font: Hemeroteca de La Vanguardia. Edició del dia 1 de gener)

Finalment la vella estació amb els dos antics pavellons va ser enderrocada el 1991 dintre del pla de reordenació de totes les estacions marítimes del port.