dijous, 26 de gener del 2017

MOBLES I DECORACIÓ DE LA VIVENDA ACTUAL (MIDVA). Passeig de Gràcia 99. (1931-1939)

Agraïments a RAMON VILALTA
 
*1931.- Interior del local de MIDVA (Font: Revista AC núm. 2. Segon trimestre)
 
El 13 d'abril de 1931, vigília de la proclamació de la Segona República, es va inaugurar al número 99 del Passeig de Gràcia, just davant de la Pedrera, un local d'exposició i de trobada promogut pel col·lectiu d'arquitectes anomenat GATCPAC (Grup d'Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l'Arquitectura Contemporània). El seu objectiu era la divulgació d'unes idees innovadores en matèria de disseny i d'arquitectura d'avantguarda.
El nou local el van batejar com a MIDVA (Mobles i Decoració de la Vivenda Actual). L'adveniment del període republicà va facilitar la tasca del GATPAC a través del MIDVA, que permetia conèixer els nous avenços en matèria de materials per a la construcció i a la vegada les tendències més innovadores en disseny d'habitatges.
En realitat el MIDVA funcionava també com una botiga on es podien adquirir les peces més modernes d'equipaments per la llar i al mateix temps acollia una gran espai dedicat a l'exhibició de mobles.


 *1931.- Plànols de la planta i alçat. (Font: Revista AC núm. 2. Segon trimestre)
 
 *1931.- Fragment que descriu la distribució interior del local. (Font: Revista AC núm. 2. Segon trimestre)


 
*1931.- Imatges captades des d'angles diversos a l'interior de la botiga MIDVA.  (Font: Revista AC núm. 2. Segon trimestre)

Una altra funció del local era ser el lloc comú de trobada i reunió dels membres del GATPAC i d'espai d'exposicions temporals.
Entre les principals activitats externes que el MIDVA va organitzar durant el període republicà hi destaca la seva participació en el Saló de Decoradors de Barcelona que s'organitzà a la cúpula del cinema Coliseum al 1936.
El GATEPAC, grup equivalent d'àmbit espanyol, editava una revista coneguda com A.C. (Documentos de Actividad Contemporánea) que va establir la seva redacció a Barcelona, just al local del MIDVA del Passeig de Gràcia. Se'n van editar 25 números des de 1931 fins a 1937.
Finalitzada la Guerra Civil i instituït el nou ordre pels guanyadors, era poc o gens previsible que el MIDVA tingués continuïtat. Aquests temors es confirmarien ben aviat. El 27 d'abril de 1939, pocs dies després de la diada de Sant Jordi, un grup de falangistes varen ocupar el local que va ser clausurat.