dijous, 19 d’octubre del 2023

ANTIGA PISCINA SANT JORDI A L'ESCOLA INDUSTRIAL (1929-1961)

 


*1930's.- Emplaçament de l'antiga piscina al recinte de l'Escola Industrial. (Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya)  

L'actual piscina Sant Jordi, construïda entre 1961 i 1966 per l'arquitecte tarragoní Manuel Baldrich i Tibau (1911-1966) i emplaçada al sector muntanya del recinte de l'Escola Industrial adjacent al carrer París, va tenir un precedent immediat en el mateix lloc. Era una instal·lació descoberta que completava la zona esportiva del recinte i que havia estat inaugurada l'any 1929. El projecte va ser de l'arquitecte reusenc Joan Rubió i Bellver [1], que va aprofitar una de les diverses basses de les que disposava l'adoberia on es tractava la pell a l'antiga Fàbrica Batlló en aquella zona del recinte. La piscina disposava també d'una cisterna annexa enlairada per allotjar-hi aigua i també s'hi van projectar uns vestidors que no es van arribar a realitzar.

*1940's.- Classe de gimnàstica al costat de la piscina durant els primers anys de la dictadura franquista. Al fons es pot veure la cisterna d'aigua i l'edifici de la cantonada París/Comte Borrell encara existent avui. (Foto: Autor desconegut. Fons. Escola del Treball).

[1].- Rubió i Bellver va ser deixeble d'Antoni Gaudí amb qui va treballar en la construcció del temple de la Sagrada Família i també va col·laborar en d'altres obres com la Casa Batlló, la Casa Calvet i la Torre de Bellesguard entre d'altres. D'altra banda, va ser un destacat polític de la Lliga Regionalista, regidor de l'Ajuntament de Barcelona (1905) i president del Cercle Artístic Sant Lluc.