dissabte, 5 de novembre del 2016

SENYALITZACIÓ VERTICAL DE PAS DE VIANANTS (1930's)
Dibuix del primer senyal que avisava de la presència d'un pas de vianants  (Font: Barcelofília).
 
A finals dels anys 1920's, coincidint amb l'eufòria ciutadana que va acompanyar la celebració de l'Exposició Internacional de 1929, es van adoptar a la ciutat algunes mesures novedoses pel que fa a l'ordenació i la regulació del trànsit rodat.
A banda de l'aparició dels primers semàfors, la seguretat del vianants havia començat a ser una font de preocupació a causa de l'increment considerable de la presència de vehicles al carrer. Els atropellaments estaven a l'ordre del dia i una de les decisions prioritàries va ser establir els llocs de pas per als vianants, especialment a les vies més transitades. La senyalització d'aquestes zones de pas es convertí doncs en una tasca obligada.
Entre els primers senyals que es van normalitzar i oficialitzar per a marcar els passos de vianants, n'hi figura un d'extraordinàriament senzill. Consistia en un pal fixat sobre el límit de la vorera i coronat per una placa metàl·lica ovalada de color blanc sobre la que havia escrit PASO PARA PEATONES. Les plaques eren orientades per ser vistes pels conductors que arribaven a la zona de pas i vans ser col·locades a les principals vies de la ciutat a començaments dels anys 1930's. Paral·lelament es van començar a utilitzar també altres sistemes de senyalització horitzontal dels passos sobre la calçada.   
 

Jordi Llacuna (AFB) 
*1930's.- Diverses imatges on es poden veure els senyals de pas per a vianants. De dalt a baix, al passeig de Gràcia, al Cinc d'Oros davant de l'efímer monument a Pi i Margall i a la Rambla de Canaletes.
 
*1929: Extracte del capítol dedicat a la circulació de vianants del Reglament de la Circulació Urbana aprovat el 1928.