dimecres, 15 de febrer del 2012

TAPA D'ARQUETA DE TRAMVIES (1940's-1960's)


Mirar al terra mentre caminem o passejem per la ciutat permet descobrir elements diversos que configuren el paissatge urbà. Apart dels panots que cobreixen les voreres i dels escossells que delimiten els espais on són plantats els arbres, les tapes de les arquetes, que permeten  accedir a les conduccions soterrades dels subministraments, són un altre element curiós, que ha ofert multiplicitat de dissenys al llarg de la història .
El model de tapa d'arqueta que ocultava l'accés a les conduccions elèctriques dels antics tramvies a partir dels primers anys del franquisme, abans que la companyia Tramvies de  Barcelona imposés els seu logo amb la TB, era d'un disseny molt convencional, avui pràcticament desaparegut, que sembrava les voreres dels carrers de la ciutat per on circulaven tramvies. Era un tapa quadrada amb el nom Tranvias al centre dins un òval allargat, vorejat per una trama de petits quadrets en biaix que cobrien la resta de la superfície.