divendres, 11 de novembre del 2016

TANQUES DE SENYALITZACIÓ A LES VORERES (1932)

Agraïments a MARIA JOSÉ GONZÁLEZ, JORGE ALVAREZ i ENRIC COMAS i PARER

*1932.- Tires de tanques col·locades al límit de la vorera davant de la Casa Segura a la cantonada de la Plaça Catalunya i el Portal de l'Àngel. (Foto: Gabriel Casas i Galobardes) 
 
Ampliació de la imatge anterior.

Els anys 1930's van ser especialment actius pel que fa a l'ordenació i senyalització del trànsit d'automòbils i vianants pels carrers de la ciutat. La prevenció aplicada als vianants va anar més enllà de la senyalització dels llocs per on s'havien de creuar els carrers. En algunes zones cèntriques es complementava amb unes tanques, molt més baixes que les actuals que separaven les voreres més transitades tot deixant lliures les zones del pas de vianants per les que calia creuar el carrer.

*1932.- Retall de premsa en el que s'informava dels avantatges que comportaven aquestes tanques per a la seguretat dels vianants. (Font: Hemeroteca La Vanguardia. Edició del 14 de setembre de 1932)

Al 1932 es va realizar una mena de prova pilot abans de tramitar-se el corresponent concurs públic. El model de tanca escollit inicialment per aquesta prova s'organitzava al voltant  d'unes pilones separades uns tres metres entre elles i enllaçades per una trama de xarxa metàl·lica, que separava el límit de la vorera del començament de la calçada. D'aquest model se'n van instal·lar a la cantonada entre Plaça Catalunya, Portal de l'Àngel i Fontanella.

*1932.- Una tira de tanques davant la Joieria Puelles-Sellés al carrer Fontanella al costat de l'edifici de la Telefònica. (Font: Autor desconegut)
 
Aquest tipus de tanca es composava de sèries de pilones separades uns tres metres entre elles, que quedaven enllaçades per una trama de metall a manera de xarxa, que separava el límit de la vorera del començament de la calçada.
 
 
*1932.- El mateix emplaçament de la imatge anterior ara captat des de l'interior de la joieria.  (Font: Autor desconegut)
 
*1932.- Imatge captada des dels primers pisos del edifici de Telefònica sobre el pas de vianants del Portal de l'Àngel. (Foto: Gabriel Casas i Galobardes) 
 
Aquestes tanques però, no van reeixir. Ho demostra clarament un crític reportatge fotogràfic de Josep Brangulí datat del 1933 amb unes imatges que palesaven els seus punts febles.
 
 
 
 
*1933.- El recull d'imatges que va captar Brangulí sobre la vida quotidiana al voltant d'aquestes tanques. (Fotos: Josep Brangulí /ANC).