divendres, 1 de juny del 2012

BASTIDA PER ENLAIRAR EL MONUMENT A COLOM (1887-1888)*1888.- L'estructura de ferro, a manera de gran bastida, dies abans de començar a ser enretirada un cop coronat el monument amb la col·locació al cim de l'estàtua del descobridor d'Amèrica.

A començaments de 1887 els barcelonins van assistir astorats a l'enlairament progressiu d'una espectacular bastida de ferro que es feia visible al final de les Rambla davant les aigues del port. De bon inici ja es va veure que aixecar el monument a Colom no seria una empresa facil. Dues eren les raons que explicaven aquesta dificultat. En primer lloc per la fragilitat dels terrenys sobre els que s'assentava l'obra, els quals havien estat guanyats al mar en desaparèixer definitivament la muralla litoral i, d'altra banda, per la dificultat que suposava moure les pesades peces de fundició que conformaven el monument. Les peces havien estat fabricades al Poblenou als tallers de Torras Herrería y Construcciones, empresa coneguda popularment com Can Torras dels Ferros.
Per determinar el sistema d'enlairament del monument es va convocar un concurs, el guanyador del qual vas ser el projecte presentat per l'arquitecte Joan Torras i Guardiola, professor de Mecànica Aplicada a l'Escola d'Arquitectura. Consistia a aixecar quatre columnes de base quadrada amb peces de ferro fins a una alçada d'uns 65 metres -cota que quedava lleugerament per sobre de l'estatua del navegant-. Aquestes quatre estructures quedaven enllaçades per tres pasareles transversals equidistants entre elles 22 metres. Totes les seccions estaven travades per tirants creuats, mentre que la part baixa de l'estructura era subjectada per uns tensors més llargs que sortien del nivell del terra amb l'objectiu de protegir-la del possible impacte del vent.

*1887.- La col·locació de les peces del monument és seguida amb una gran expectació per la ciutadania.

*1887.- Enlairament del capitell de la columna.

L'estructura va ser enretirada a l'estiu de 1888 poc abans de procedir a la solemne inauguració del monument, acte integrat en el marc de l'Exposició Universal de 1888. Tot i la seva funció merament instrumental, aquesta bastida és considerada avui com una obra de gran vàlua en la història de l'arquitectura i no seria una bogeria reproduir-la en algun lloc de la ciutat a la mateixa escala.

16 de juny de 1887
14 de juliol de 1887
8 de maig de 1888
20 de juny de 1888

10 de juliol de 1888

*1887-1888.- Diversos retalls de premsa publicats a La Vanguardia sobre l'evolució de les obres del monument relacionades amb la bastida. (Cliqueu a sobre per agrandir)


*1888.- La bastida en una ilustració publicada a Itàlia. (Dibuix. G.Amato. L'Illustrazione Italiana)