dilluns, 17 d’octubre del 2016

GRANJA DE L'ASSOCIACIÓ DE RAMADERS. Exposició de 1929. Montjuïc (1929-1930's)

Agraïments a JAUME MAS, FRANCISCO ARAUZ i DARIUSZ OSIAK


*1928.- La masia de la Granja en construcció sota el Palau Nacional.

*1929.- Recinte de la Granja darrera del Palau Nacional (Foto: Arxiu Mas / ANC)

El sector ramader va tenir també una presència destacada a l'Exposició de Barcelona de 1929. El recinte reservat a aquest ram era situat sobre un espai enfonsat, corresponent a una de les antigues pedreres de Montjuïc, situat entre el Palau Nacional i l'Estadi. S'hi accedia des d'una glorieta-mirador situada al costat de l'entrada a l'actual Antic Jardi Botànic i tot seguit hi havia una pendent que portava a un espai central que s'organitzava al voltant d'una Masia. Aquest edifici principal era envoltat de diverses construccion secundàries per a l'exhibició del bestiar i el consum de productes derivats com llet, ous, mantegues i formatges, 
L'espai, anomenat oficialment Granja de la Asociación General de Ganaderos del Reino, va  ser inaugurat el diumenge 30 de juny de 1929  en una acte presidit pel capità general Emilio Barrera i pel marquès de la Frontera, president de l'Associació de Ramaders.  Les autoritats recorregueren les instal·lacions del recinte, que integrava les quadres per a cavalls i egues, la lleteria amb ovelles i cabres, els corrals per al bestiar porcí, i altres instal.lacions per a aus i conills. La banda de música dels Mossos d'Esquadra va amenitzar la festa que va acabar en començar el capvespre.  

*1929.- Composició floral de l'Asociación de Ganaderos amb l'escut de l'entitat, que recorda el que anys després adoptaria l'Espanya de Franco. (Font: Arxiu Mas. /ANC).


*1929.- Dues imatges més de la Masia que acollia la Granja i algunes construccions annexes dedicades a la restauració durant els dies de l'Exposició. (Fotos: Col·lecció privada de Dariusz Osiak)

*1929.- Anunci de la imminent inauguració i obertura de la Granja (Font: Hemeroteca La Vanguardia)

*1929.- Foto aèria sobre l'Estadi en la que s'ha emmarcat en groc el recinte de La Granja. 

*1929.- Emplaçament exacte de la Granja sobre un plànol turístic de l'Exposició (Font: Col·lecció privada Francisco Arauz)

*1930.- Anunci publicat a La Vanguardia del dia 9 de novembre en la que es dóna compte de l'exhibició i venda de vaques holandeses. 


*1929.- Panoràmica general de la Granja.


L'espai va continuar obert un temps després del tancament al públic de l'Exposició al 1930. La Masia és l'única edificació que resta encara avui (2016) dempeus.