dissabte, 9 d’agost del 2014

HOTEL MONT D'OR. Col·legi (1905-1915) i Clínica Soler Roig (1915-1957). Via Augusta / Modolell.

MIQUEL BARCELONAUTA

Article elaborat amb la col·laboració d'EMILIO GÓMEZ FERNÁNDEZ
Agraïments a ELISA CAPELLADES*1918.- La Casa Salat en els primers anys que va acollir la Clínica del Doctor Soler Roig. (Foto: Fons Salvany. Biblioteca de Catalunya)

L'Hotel Mont d`Or era una mansió modernista d'aparença senyorívola distribuïda en planta baixa i tres alçades i coronat per una vistosa cúpula. Apareix documentat a començaments del segle XX al número 144 del carrer del Carril, que després esdevindria Via Augusta, davant de la rasa de la línia ferroviària que unia Barcelona amb Sarrià.

*1905.- L'edifici en els temps que estigué ocupat pel Col·legi Mont d'Or. La rasa del tren cap a Sarrià encara no estava protegida per baranes ni existia el pont per creuar les vies.

El Col.legi Mont d'Or fundat pel pedagog barceloní Joan Palau i Vera (1875-1919) va ocupar l'immoble entre 1905 i 1911 abans d'instal·lar-se definitivament a Terrassa, tot i que va mantenir algunes altres dependències docents a Barcelona simultàniament. Aquesta escola va tenir un gran renom com a innovadora pel que fa a metodologia pedagògica a Catalunya. Era privada i orientada a les classes més acomodades.  Seguia els criteris de la New School Abbotsholem del britànic Cecil Reddie i de la Deustchen Landerzie-Kungsheime de l'alemany Hermann Lietz. Els alumnes s'organitzaven en petits grups i convivien en règim d'internat amb els mestres amb l'objectiu d'establir una relació de confiança mútua entre ells, quelcom semblant al mètode socràtic d'ensenyament per convicció [1]. El contacte de l'alumne amb la natura era un altre dels postulats fonamentals d'aquest sistema d'ensenyament. 

*1910's.- Una altra imatge en la que veiem l'entrada principal al Col·legi Mont d'Or a la cantonada del carrer Modolell amb el del Carril (actual Via Augusta).

El curs 1910-11 Joan Palau va començar a traslladar l'activitat docent del Mont d`Or a la Masia de Can Bogunyà de Terrassa. El col·legi va continuar actiu adoptant el nom de Nou Mont d'Or dirigit pels pares dels alumnes que no havien acceptat de marxar a Terrassa. L'ideari docent i pedagògic era vinculat al mètode Montessori.

Una aula Montessori al Col·legi Mont d'Or. (Font: El Método de Pedagogía Científica. Maria Montessori. Editorial Biblioteca Nueva).

Però només uns anys després (1915) l'edifici va canviar d'usos per esdevenir la Clínica del doctor Josep Soler Roig, un afamat cirurgià i traumatòleg. Es van fer algunes modificacions a la casa, amb canvis a l'entrada i a la disposició de les escales d'accés, per facilitar l'arribada i l'ingrés dels malalts. La Clínica Soler Roig, va passar després al seu fill Josep Soler-Roig i Elizaicín (1902-1999), també cirurgià. Acabada la Guerra Civil es va acometre una profunda renovació de la clínica que va comportar la modificació radical de l'aspecte original de l'exterior de l'edifici, que va perdre pràcticament totes les seves referències d'estil modernista que tenia l'original. La cúpula, el frontó semicircular de la façana i totes les baranes esculpides varen ser eliminades. Per acabar-ho d'adobar s'hi va afegir un pis més. En una de les seves habitacions va morir el pintor Josep Maria Sert el 27 de novembre de 1945. La clínica s'hi mantindria fins a la dècada dels 1950's quan el doctor Soler Roig va construir-ne una de nova ben a prop (al carrer Vallmajor cantonada Freixa) i es va anar desocupant progressivament l'antiga del Mont d'Or. L'enderrocament i desaparició de l'edifici cal fixar-lo cap a finals de la dècada dels 1960's.

*1966.- La Via Augusta entre Ganduxer (esquerra) i Modolell (dreta). En aquest punt es pot veure com era l'antic edifici del Mont d'Or (requadre groc) a finals dels anys 1960's. Radicalment modificat a causa de les reformes de després de la Guerra Civil. A baix en imatge ampliada. En el requadre vermell es veu la nova clínica que el doctor Soler Roig va construir el 1955 al carrer Vallmajó, obra de l'arquitecte Francesc Mitjans. (Foto: Fons TAF/Arxiu Nacional de Catalunya). 
[1].- Vives i Noguera, Eduard. Joaquín Torres Garcia entre Mont d'Or i Mon Repòs (1912-1917). Terme. Núm 11. Novembre 1996.