dissabte, 21 de gener del 2017

PAVELLÓ D'ELECTRIC SUPPLIES. Exposició de 1929. Plaça de l'Univers. (1929-1940's)

Agraïments a JAUME MAS, VALENTI PONS TOUJOUSE, ELOY FC i FRANCISCO ARAUZ

*1929.- Vista exterior del pavelló, a la dreta de la imatge, en una postal d'una de les sèries que es van editar en ocasió de l'Exposició Internacional. 

Un dels reptes més importants amb que es va trobar l'organització de l'Exposició Internacional de 1929 a Montjuïc va ser el fer arribar l'energia elèctrica en condicions a tots els punts del recinte. La superfície que ocupava l'exposició, pràcticament més de la meitat de la muntanya de Montjuïc, era molt gran i les companyies que operaven a Barcelona en aquells temps eren diverses.
Inicialment s'hagueren de construir estacions transformadores a determinades zones del recinte (carrer de Mèxic, Miramar, plaça del Marquès de la Foronda...) per tal d'abastir d'energia elèctrica a una Exposició, que tenia la llum com un dels seus reclams principals i que incorporava tot un seguit d'elements elèctrics i lumínics com les fonts, els espàrrecs, els projectors del Palau Nacional a banda d'altres estructures i jocs de llum.

*1929.- Vista general de la plaça de l'Univers durant l'Exposició. El Pavelló d'Electric Supplies apareix en primer terme a l'esquerra de la imatge (Foto: Pérez de Rozas. La Hormiga de Oro).
 
El 9 de maig de 1928 es va convocar un concurs públic per construir, ampliar i explotar les línies elèctriques del recinte de l'Exposició. Una de les empreses que s'hi van presentar (juntament amb AEG Ibérica i Ascensores y Aplicaciones Industriales), va ser l'Electric Supplies Cº S.A. El concurs va ser declarat desert perquè les ofertes presentades superaven amb escreix el preu fixat als plecs de condicions del concurs. Allò va obligar a fer un  nou concurs només unes setmanes després. Les noves condicions incloïen l'obligació de les empreses adjudicatàries a fer-se càrrec de la instal·lació un cop clausurada l'Exposició, la qual cosa, lògicament, abaratia els costos. La convocatòria era tancada i només hi pogueren presentar ofertes les tres empreses que havien concorregut al primer concurs. 
El resultat del nou concurs va adjudicar a Electric Supplies Cº S.A. la instal·lació de diverses subestacions per alimentar l'Eix Maria Cristina-Palau Nacional que incorporava també tota l'electrificació de la Font Màgica de Carles Buïgas. En el propi pavelló de l'empresa, situat a la plaça de l'Univers, hi havia una d'aquestes subestacions. El quadre de comandament general elèctric era situat al cim  d'una de les torres venecianes a l'entrada del recinte. Electric Supplies comercialitzava a Espanya els reactors de potència de l'empresa nordamericana Westinghouse Electric que són els que es van instal·lar. [1]
Pel que fa a l'estructura del Pavelló d'Electric Supplies era de planta en forma de creu grega i de formes neoclàssiques amb frontons esglaonats i triangulars.*1929.- Dues imatges nocturnes del pavelló d'Electric Supplies. A la inferior es pot veure al fons la Torre de la Llum i altres elements lumínics que s'instal·laren a la Plaça de l'Univers. (Foto: Josep Maria Sagarra i Plana)

 
 
L'empresa tenia la seva seu barcelonina al número 14 del carrer Fontanella. Poc després de l'Exposició la companyia va optar per traduir el seu nom i d'aquesta manera es va passar d'Electric Supplies Co. a Suministros Eléctricos S.A. 
El pavelló no va ser enderrocat immediatament en clausurar-se l'Exposició al 1930 com va passar amb moltes altres instal·lacions, sino que va continuar dempeus durant alguns anys al bell mig de l'accés a la plaça de l'Univers des de la Avinguda Maria Cristina.

*1930's.- Acabada l'Exposició el pavelló continuava dempeus com es veu en aquesta foto captada des d'una de les torres venecianes durant els anys de la Segona República. (Foto: Gabriel Casas i Galobardes)

[1].- Fernández-González, Guillem. Urbanisme i Energia Elèctrica a l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929. Universitat de Barcelona 2012.