divendres, 23 de desembre del 2016

CASA GIRONA. Plaça Catalunya 14 (1863-1960)

MIQUEL BARCELONAUTA

Agraïments a MIQUEL F. PACHA, ENRIC COMAS i PARER, FRANCISCO ARAUZ i MARIA JOSÉ GONZÁLEZ.


Aquest edifici fou construït a l'any 1863 per encàrrec del financer i empresari Ignasi Girona i Agrafel (1824-1889), que va assignar el projecte al mestre d'obres Felip Ubach. Ocupava el solar del bell mig de la vorera Besòs de la Plaça Catalunya. A les últimes dècades del segle XIX aquell tram era encara integrat al passeig de Gràcia que partia del Portal de l'Àngel en direcció a Collserola fins arribar a la vila gracienca. Per això, l'adreça original de l'immoble era Passeig de Gràcia 6-8. La casa va ser objecte d'algunes reformes dirigides per l'arquitecte Pere Bassegoda
Posteriorment, amb la urbanització progressiva de la plaça, acabaria ocupant un lloc estratègic i envejable, que va facilitar que algunes entitats de renom hi instal·lessin les seves seus socials. També va tenir l'honor d'acollir una de les primeres experiències cinematogràfiques de la ciutat, que fou l'obertura cap a l'any 1900 del cinematògraf Ekadsographe. A les parets de l'edifici hi figurava la frase: L'home fa la casa; la casa fa l'home.
Entre les entitats que al llarg del temps s'establiren a la Casa Girona hi figuren el Círculo Ecuestre, el Banco de Préstamos y Descuentos, un dels primers bancs oberts a la plaça, el Círculo Unión Mercantil Hispano-Americana i ja a l'època republicana la botiga d'automòbils de Fiat Hispania i el Casal de la Cultura, inaugurat el 29 de maig de 1937 en plena Guerra Civil.

*1932.- Vistes exterior i interior de la botiga de Fiat Hispania (Fotos: Merletti)

*1937.- Cartell d'una exposició antifeixista presentada a la Casa Girona (Font: UB)

*1937.- La mateixa exposició anterior en un reportatge fotogràfic.

Durant el règim franquista la sala de festes Salón Rigat va ocupar els baixos amb la seva característica marquesina, esdevenint una sala de ball i d'actuacions musicals de gran anomenada com també el Real Círculo Artístico instal·lat a les plantes superiors.
Tot i ser un dels edificis més baixos de la plaça, el seu terrat va ser també terreny abonat a la instal·lació de rètols lluminosos gràcies a la perfecta visibilitat que de l'immoble es tenia des de gairebé tots els racons de la plaça.

*1940.- La Casa Girona al fons, amb el brollador de la cantonada de la plaça amb el Portal de l'Àngel en primer terme. (Foto: Francesc Blasi)
   
*1950's.-  Imatge de la Casa Girona a la postguerra entre l'Hotel Victoria (esquerra) i la Casa Isidre Bonsoms, seu del Casino Militar (dreta). (Foto: Postals Soberanas)
 
A començaments de 1960 la Casa Girona  va acabar els seus dies en ser enderrocada sense poder arribar als cent anys d'existència. Una nova imatge de la plaça Catalunya s'estava començant a gestar amb El Corte Inglés com a principal protagonista.
 
*1960.- Superfície resultant de l'enderroc de la Casa Girona on es pot apreciar la grandària del solar. Els fonaments del futur edifici dels magatzems El Corte Inglés començaven a excavar-se. (Foto: Fons TAF / ANC)
 
*  *  *
 Ocupants de la Casa Joan Girona: 

1900's.- Cinematògraf Ekadsographe (Baixos)
1907-1925.- Círculo Ecuestre (Baixos i 1r. pis)
1900's.-1930's- Banco de Préstamos y Descuentos (Baixos)
1900's.- Farmacia Balasch (Baixos)


1900's.- Ramon Coronas. Procurador. (2n. pis)
1900's.- Pedro Coronas y Tubau (3r. pis)

1930's.- Círculo Unión Mercantil Hispano-Americana (Baixos)
1932-37.- FIAT Hispania (Baixos)1937-39.- Casal de la Cultura (Baixos)
1941-60.- Salón Rigat (Baixos)1950's.- Peña Rhin
1940-60.- Real Círculo Artístico (fins l'enderroc).