divendres, 3 d’abril del 2015

TALLERS H. PÉTER. Construccions Mecàniques. Calabria / Tamarit. (1900's-1934)

Agraïments a FRANCISCO ARAUZ i EMILIO GÓMEZ FERNÁNDEZ


Una de les empreses més actives de l'època industrial del barri de Sant Antoni, els tallers de H. Péter fabricàven un gran ventall d'aparells mecànics que van permetre a moltes indústries dotar-se dels elements necessaris per funcionar. La seva gran especialitat però, era la maquinària per a la construcció (vagonetes i grúes). 
L'empresa seria present al barri durant el primer terç del segle XX amb accés als tallers des de la cantonada de Calàbria amb Tamarit. Va desaparèixer el 1934 amb la construcció del Cinema Mistral (després Waldorf).

*1915.- Interior dels tallers. (Font: Barcelona Artística e Industrial)


*1927.- Acte de lliurament d'un camió equipat amb grúa construït a Tallers H. Péter per a l'empresa Rabassó-Lloret. Foto captada al carrer Calàbria entre Tamarit i Manso.