dissabte, 28 de novembre del 2015

TEATRE PRINCIPAL. Façana original. (1847-1915)

Agraïments a FRANCISCO ARAUZ, EMILIO GÓMEZ FERNÁNDEZ i JORGE ÁLVAREZ


*1860's.- Dues imatges de la façana original del Teatre Principal 

L'any 1840, l'antic Teatre de la Santa Creu situat al Pla de les Comèdies de la Rambla adoptava el nom de Teatre Principal que ha vingut conservant fins l'actualitat. Cinc anys després s'iniciava una profunda reforma que va canviar radicalment la seva façana ovalada. El 1847 ja era enllestida la nova, obra de l'arquitecte vigatà Francesc Daniel Molina i Casamajó (1812-1867) que incorporava un seguit d'escultures i relleus adossats a la paret i una cornisa rectilínia que després va ser modificada amb l'afegitó d'un frontó arrodonit sobre el rellotge i una modificacio en els baixrelleus que l'envoltaven.
Al pis principal rera la balconada hi havia quatre pedestals truncats amb figures al·legòriques a les seves bases i sobre els que eren situats uns petits busts dels dramaturgs Lope de Vega, Calderón de la  Barca, Vicent Garcia (rector de Vallfogona) i l'actor Requeno. Els noms d'aquests quatre personatges eren gravats sobre les seccions que trencaven la continuïtat de la balaustrada. Altrament, sobre els espais intermitjos de les tres grans arcades dels finestrals Molina va dissenyar un seguit d'àngels amb les ales i els braços estesos.

*1860's.- Detall dels relleus escultòrics de la façana original de Molina. 

*1900's.- La façana de Molina amb la modificació de la part superior

*1900's. Detall de la balconada del pis principal amb els quatre busts de Lope de Vega, Calderón, García i Requeno.

L'incendi del 4 de novembre de 1915 va provocar la destrucció i la desaparició del teatre. Tot i que les parets de la façana van quedar dempeus, en la posterior reforma es van perdre les escultures i baixrelleus dels quals avui només se'n conserven les dels baixos de l'edifici, amb els quadre medallons de Bartomeu Ferrari, que representen a María Malibrán, Isidoro Máiquez, Julián Prieto i Caylon 

*1900's. Una altra imatge del teatre abans de l'incendi que comportaria la pèrdua dels elements escultòrics de la façana.

*1915.- Mobles i material aplegat davant el teatre durant l'incendi (Foto: Frederic Ballell)

*1915.- Les butaques de fusta del teatre van ser arrenglerades sobre la Rambla per evitar una més gran propagació de les flames. (Foto: Josep Brangulí)

*1915.- Estat en que quedà l'interior del teatre un cop apagat l'incendi.

*2015.- Els medallons de Malibran i Caylon s'han conservat fins a l'actualitat.

*2010's.- Façana actual del Teatre Principal després de la darrera rehabilitació.