divendres, 22 de novembre del 2013

CINE GALVANY. (1925-1944)

Agraïments a EMILIO GÓMEZ FERNÁNDEZ, ROBERTO LAHUERTA MELERO i JOSEP LLORENS
 
*1927.- Vista del Mercat Galvany des de la cantonada Amigó/Calaf. El cinema Galvany era situat sota la teulada del primer edifici que es veu a l'esquerra de la foto rera l'arbre. (Foto: Frederic Ballell).

El mateix espai que abans havia acollit els Jardines Montmartre es va reorientar l'any 1925 centrant l'activitat bàsicament dins la nau construida al carrer Calaf entre Amigó i Santaló,  on es instal·lar una sala de projeccions cinematogràfiques amb el mateix nom del mercat que hi havia davant.
El cine Galvany alternava en els seus primers anys programacions de cinema amb varietats que consistien bàsicament en números de revista. Als anys 1930's la sala va pasar a ser gestionada per l'empresa Select Cinema.
 
*1925.- En aquell any el rebatejat Cinema Galvany sortia encara a la cartellera amb una referència al seu nom antic. (Font: Hemeroteca La Vanguardia).
 
*1927.- Programació del Galvany que incloia cinema i revista. (Font: Hemeroteca La Vanguardia).
 
*1940's.- Entrada al cine Galvany. (Foto: Josep Maria Sagarra i Plana)
 
La pista del Cine Galvany, que havia estat gestionat per Francesc Xicota Cabré,  es perd a l'any 1944 [1], quan el local es posa en el mercat per ser traspassat i finalment s'hi instal.la un garatge.

[1]. Munsó Cabús, Joan. Els cinemes de Barcelona. Editorial Proa. Barcelona 1995.