divendres, 24 de desembre del 2021

TEATRO DE LA IZQUIERDA DEL ENSANCHE. Aribau 21 (abans 29). (1898-1918)

Article elaborat en col·laboració amb ENRIC COMAS I PARER

Local obert cap a finals del segle XX quan la finca era encara la número 29 d'Aribau. La renumeració posterior, que va adjudicar a la plaça Universitat el tram inicial d'Aribau entre Ronda de Sant Antoni i el carrer de les Corts (Gran Via), va convertir l'original número 29 en el 21. Aquest teatre era bàsicament una sala d'actes amb escenari, pati de butaques i dos amfiteatres superiors amb algunes llotges. Va tenir una importància rellevant a la vida social barcelonina als primers anys dels segle XX com a centre neuràlgic de reunions d'entitats i societats esportives, sindicals, professionals i mercantils. Va ser la seu del Circulo de la Izquierda del Ensanche associació fundada el 25 de setembre de 1886 

*1886.- Concert d'inauguració de les activitats del Círculo de la Izquierda del Ensanche.

Les fotos de Josep Brangulí ens han permès conèixer l'interior del local amb quatre columnes al pati que sostenien una claraboia que permetia l'accés de llum natural a l'interior de la sala. *1910's.- Dues imatges de l'interior amb el pati de butaques de la sala del Teatro de la Izquierda del Ensanche durant els seus primers anys. (Foto: Josep Brangulí).

Les associacions i entitats que hi varen alternar foren nombroses en especial l'anomenat Círculo de la Izquierda del Ensanche, que hi va tenir la seva seu amb caràcter permanent i que aplegava els veïns d'aquella zona en expansió, on el carrer Aribau era una de les artèries més solides i concorregudes.

L'obertura  a l'any 1918 del Bar Izquierda va comportar la integració d'aquesta sala en el nou local sense que mai presentés una programació regular i estable, ni de cinema ni de teatre.

*1912*

*1913*


*1914*

*1912-1914.- Diverses activitats celebrades al Teatro de la Izquierda del Ensanche, tal i com van aparèixer publicades en aquests retalls del diari La Vanguardia