dimecres, 25 de setembre del 2013

VELÒDROM DE LA RONDA DE SANT PERE (1892-1893)


 
* Emplaçament del Velòdrom de la Ronda de Sant Pere sobre un plànol municipal de 1891 (Font: Institut Cartogràfic de Catalunya)

L'aficio a les bicicletes a Barcelona es remunta a les primeres proves esportives celebrades amb motiu de l'Exposició Universal de 1888. Però ja uns anys abans, la ciutadania barcelonina havia començat a familiaritzar-se amb dos nous mots: velocipedisme (esport ciclista) i velocípede (bicicleta). L'interès dels joves de final de segle pel ciclisme anava en augment i no fou gens estrany que ben aviat apareguessin les primeres entitats associatives que aplegaven als interessats en aquest esport. Els primers clubs ciclistes coneguts foren el Veloz Club (1888), l'Associació d'Excursionistes (1888) i posteriorment el Club de Velocipedistes (1889). L'any 1891 Claudi Rialp creava la Societat de Velocipedistes de Barcelona. Poc després es presentava en societat l'anomenat Club Velocipédico  i els quioscs de la Rambla celebraven l'arribada de la revista especialitzada El Ciclista.
En aquest context d'afició emergent era lògic que calia disposar d'un espai per a practicar i fou així com va sorgir la idea de construir un equipament adequat per celebrar-hi curses de velocípedes.
Tot i que en molts llocs hem llegit que el Velòdrom de la Bonanova va ser el primer de la ciutat, això no es pas cert. La primera pista ciclista tancada que tingué Barcelona es va construir sobre un solar de la Ronda de Sant Pere tocant al carrer Girona. El cost de la instal·lació va ser de 30.000 pessetes de l'època de les quals 10.000 varen ser subvencionades per l'ajuntament.
La seva inauguració es produir cap a l'octubre de 1892 però aviat va quedar clar que en un espai tan cèntric no era pas el més adequat per tenir-hi un velòdrom amb vocació de futur.
A començaments de 1893 ja es va constituí una associació per construir un nou velòdrom. Així començaria el degoteig d'aquestes efímeres pistes esportives amb el Velòdrom de la Bonanova com a següent referent.


*1892.- En la seva edició del dia 11 de setembre d'aquell any, la publicació La Dinastía donava compte, amb tot luxe de detalls, de les obres de construcció i les característiques del velòdrom situat a la Ronda de Sant Pere cantonada Girona. (Font: Hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Cliqueu sobre la imatge per ampliar-la.)


MÉS INFORMACIÓ:
Podeu trobar més informació al bloc de Juli Pernas BarcelonaSportiva en aquest enllaç: http://barcelonasportiva.blogspot.com.es/2013/05/el-primer-velodrom-i-la-primera-festa.html
i també al bloc Bereshit a:  http://enarchenhologos.blogspot.com.es/2013/09/de-baluards-i-velodroms.html